Globaliseringskonferansen

Globaliseringskonferansen er årets største begivenhet for deg som vil forstå og forandre verden! 

Globaliseringskonferansen 2018 finner sted i Oslo 12. - 14. oktober ved Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter.

Tema for konferansen er MAKT.

Se hva som skjer frem mot Globaliseringskonferansen her

Globaliseringskonferansen er et møtested og samarbeidsforum for alle som vil lære mer om globale forhold, urettferdighet og nye løsninger på  mange av problemene vi ser i verden i dag.

Med fokus på aktuelle samfunnsproblemer, alternativer og strategier har Globaliseringskonferansen befestet seg som en viktig begivenhet for alle som ønsker seg, og arbeider for en annen og mer rettferdig verden.

Vanlige folk, aktivister, tillitsvalgte, politikere, artister og andre engasjerte møtes her for å lære og danne nye samarbeid for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til økonomisk vinning. 

I løpet av de fire dagene konferansen pågår, holdes en rekke plenumsmøter, seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inn-og utland. I tillegg satser konferansen på fristende kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter, film og bokbad.

Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges Sosiale Forum som per juni 2017 har 70 organisasjoner i ryggen. NSF representerer et bredt spekter med alt fra forskningsmiljøer, bistandsorganisasjoner, solidaritets-, miljø-, kvinne- og fagbevegelse, partier og ungdomsorganisasjoner.

Globaliseringskonferansen 2018 finner sted i Oslo fra 12. til 14. oktober 2018

Globaliseringskonferansen 2016
Globaliseringskonferansen 2016 fant sted i Oslo fra 27. til 30. oktober 2016. Konferansen fant sted i festivallavvo, Folkets hus og Kulturhuset og Eldorado bokhandel,  på og rundt Youngstorget. Tittelen for konferansen var Grenseløs.