Møteinnmeldingsskjema

Andre runde med møteinnmeldinger til Globaliseringskonferansen 2018 går frem til 22. februar, med mulighet for oppdatering frem til 11. mai. Alle kan sende inn skjema, men medlemsorganisasjoner i NSF er prioritert. Se skjema nederst på siden

Oversikt over innmeldte møter i første runde

Nå ønsker vi oss spesielt møter på programmet med følgende tema:

- Radikale/populistiske bevegelser både til høyre og venstre

- Alternative former for økonomisk organisering

- Ekstremisme og terrorisme i et venstresideperspektiv

- Generelt møter med Sør/ Nord-Sør- perspektiv, Afrika, Asia

- Finans/finanskrise

- Media

- Klima og miljø

- Ressurser og ressursnød

- Hva driver frem markedsliberalisme og nyliberalisme, hvordan kjempe mot den

- Primærnæringer (Mattsikkerhet, kapital, forgjelding, ressursutnyttelse, sjølforsyning)

- Arbeidsliv, omstilling, automatisering, fordeling, delingsøkonomien

- Digital økonomi

- Sosiale bevegelser som kraft i samfunnet

- Flukt

- Autoritære tendenser verden om

- Høyrepopulismen