Møteinnmeldingsskjema

Andre runde med møteinnmeldinger til Globaliseringskonferansen 2018 gikk frem til 22. februar, med mulighet for oppdatering frem til 29. mai. Bruk lenken fra bekreftelseseposten du fikk tilsendt da du meldte inn første gang.

Skjemaet er fortsatt åpent for innmelding etter avtale. Andre bidrag vil bli vurdert om de er særdeles relevant for konferansens program.

Oversikt over innmeldte møter i første runde

Vi ønsker oss spesielt møter på programmet med følgende tema:

- Klima og miljø

- Asia, Afrika og Nord-Sør-perspektiv

- Arbeidsliv, fagbevegelse, omstilling, automatisering, fordeling, delingsøkonomien

- Urfolk

- Radikale/populistiske bevegelser både til høyre og venstre

- Ekstremisme og terrorisme i et venstresideperspektiv

- Media

- Ressurser og ressursnød

- Sosiale bevegelser som kraft i samfunnet

- Flukt