Takk for støtten

Globaliseringskonferansen er et stort prosjekt for alle våre medlemsorganisasjoner, og vi er avhengig av å løfte sammen for å komme i mål. 

Hvordan støtte oss?

  • Bidra til å spre konferansen. Inviter venner til arrangementet på Facebook
  • Del konferansen på sosiale medier og lik oss på facebook, instagram og twitter
  • Send oss et tips om relevante støtteordninger
  • Få din organisasjon til å støtte oss økonomisk
  • Meld deg på konferansen her
  • Betal solidaritetspris når du melder deg på for å gi oss ekstra støtte
  • Meld deg som frivillig til konferansen (påmeldingsskjema kommer)
  • Også privatpersoner kan støtte konferansen ved å overføre valgfritt beløp til vår konto. Merk betalingen "Støtte til GK16"

Vårt kontonummer er: 9001 11 70853 

Vi gir en stor takk til følgende støtteordninger og organisasjoner som har hjulpet oss, både finansielt og på annet vis: