Norges Sosiale Forum

Norges Sosiale Forum er en del av en mangslungen internasjonal bevegelse som arbeider for en rettferdig verden og mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i verden i dag. 

Norges Sosiale Forum (NSF) er en norsk avlegger av, og den norske komiteen for, World Social Forum. Norges Sosiale Forum baserer seg derfor på charteret til World Social Forum (se charteret her).

Hvert annet år arrangerer NSF Globaliseringskonferansen. Globaliseringskonferansen er et møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte i de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til økonomisk profitt. I løpet av de fire dagene konferansen pågår, holdes en rekke stormøter, seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inn-og utland. I tillegg satser konferansen på fristende kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter, film og bokbad.

Bak konferansen står 70 medlemsorganisasjoner som har tilsluttet seg plattformen for Norges Sosiale Forum, sammen med en lang rekke andre arrangører. Konferansens årsmøte velger et styre som er ansvarlig for gjennomføringen av Globaliseringskonferansen.

Globaliseringskonferansen 2018 finner sted i Oslo 12. - 14. oktober 2018

Globaliseringskonferansen 2016 ble avholdt på og rundt Youngstorget 27. - 30. oktober. Tittelen for konferansen var Grenseløs.