Hvordan og hvorfor bli medlem

Hvordan og hvorfor bli medlem

En annen verden er mulig om vi står sammen i kampen. Bli med i kampen for en verden der mennesker og miljø settes foran økonomisk profittjag!

Norges Sosiale Forum (NSF) er en allianse med over 60 andre organisasjoner innen fag-, kvinne-, solidaritets-, freds- og miljøbevegelse. Minste felles multiplum for organisasjonene som er med i NSF er at man ønsker et samfunn der hensynet til mennesker, samfunn og miljø går foran hensynet til økonomisk gevinst, og stiller seg bak vår politiske plattform

I NSF har vi to typer medlemskap: fullverdig medlem og observatørmedlemskap. NSF har kun organisasjonsmedlemskap, ikke personmedlemskap. Ønsker du som enkeltperson å engasjere deg aktivt i NSF kan du ta kontakt med styreleder

Hva er fordel med å være medlem?

  • Være med å legge premissene for Globaliseringskonferansen og NSF
  • Være med å arrangere Globaliseringskonferansen. Medlemsorganisasjonene er prioritert øverst når konferanseprogrammet utformes
  • Stemmerett på årsmøtet. Her kan man være med på å stemme frem politiske og tematiske prioriteringer for NSF og Globaliseringskonferansen
  • Løpende informasjon om hva som skjer opp mot ulike konferanser og aktiviteter som NSF arrangerer
  • Muligheten til å delta i allianser og felles arrangementer
  • Mulighet til å promotere sine saker i et større nettverk
  • Tilgang på et stort nettverk av organisasjoner, og gode muligheter for å verve nye aktivister/medlemmer
  • Mulighet til å stå sammen om de sakene man har til felles
  • Får navnet sitt på nettsida og annet materiell hvor medlemsorganisasjonene er nevnt

Hvordan bli medlem?

For å bli medlem må organisasjonens styre vedta at det stiller seg bak vår politiske plattform. Deretter sendes et kortfattet brev med søknad og begrunnelse, organisasjonens vedtekter, politiske plattform og andre relevante dokumenter til globalisering(at)globalisering.no, signert leder, generalsekretær eller lignende.

Søknaden om medlemskap i NSF behandles av styret ved første påfølgende styremøte om søknaden er styret i hende minst tre dager i forkant av møtet. Styrets vedtak kan påklages til, og omgjøres av årsmøtet.

Koster det penger å være medlem?

Nei. Medlemskap i NSF er gratis, men det arbeidet NSF driver er ikke uten kostnader. Vi håper derfor at medlemsorganisasjoner med en noenlunde grei økonomi har mulighet til å støtte oss økonomisk etter evne.