Hvordan og hvorfor bli medlem

Hvordan og hvorfor bli medlem

En annen verden er mulig om vi står sammen i kampen. Bli med i kampen for en verden der mennesker og miljø settes foran økonomisk profittjag.

Norges Sosiale Forum (NSF) er en allianse med over 60 andre organisasjoner innen fag-, kvinne-, solidaritets-, freds- og miljøbevegelse. Minste felles multiplum for organisasjonene som er med i Norges Sosiale Forum (NSF) er at man ønsker et samfunn der hensynet til mennesker og miljø går foran hensynet til økonomisk profitt. Man melder seg inn i NSF ved å stille seg bak vår kortfattede plattform. Å være medlemsorganisasjon i Norges Sosiale Forum koster ingenting.

Hva er fordel med å være medlem?

  • Stemmerett på årsmøtet. Her kan man være med på å stemme frem politiske og tematiske prioriteringer for NSF og Globaliseringskonferansen.
  • Løpende informasjon om hva som skjer opp mot ulike konferanser og aktiviteter som NSF arrangerer.
  • Muligheten til å delta i allianser og felles arrangementer.
  • Mulighet til å promotere sine saker i et større nettverk.
  • Tilgang på et stort nettverk av organisasjoner, og gode muligheter for å verve nye aktivister/medlemmer
  • Mulighet til å stå sammen om de sakene man har til felles.
  • Får navnet sitt på nettsida og annet materiell hvor medlemsorganisasjonene er nevnt.
  • Blir premisslegger og en aktør i å arrangere Globaliseringskonferansen som NSF arrangerer annethvert år.
  • Dersom det blir meldt inn mange møter til en Globaliseringskonferanse vil medlemsorganisasjoner bli prioritert. Det gjelder også for stand på konferansen.

Hvordan bli medlem?

For å bli medlem må organisasjonens styre vedta at de stiller seg bak Norges Sosiale Forum sin plattform. Deretter gir dere NSF sitt styre beskjed om dette gjennom å sende e-post til globalisering@globalisering.no. Sammen med denne mailen sender deres organisasjonen sin politiske plattform. Medlemssaken tas deretter opp som vedtakssak i NSF sitt styre.

Koster det penger å være medlem?

Nei, det koster ingenting å være medlem, men det arbeidet NSF driver er ikke uten kostnader. Vi håper derfor at medlemsorganisasjoner med en noenlunde grei økonomi kan ha mulighet for å støtte oss økonomisk etter evne.