Medlemsorganisasjoner

Norges Sosiale Forum har per juni 2017 68 medlemsorganisasjoner, 3 andre organisasjonsledd tilknyttet en av våre medlemsorganisasjoner, og 1 observatørmedlem. Totalt 72 organisasjoner.

Observatørordningen ble opprettet i 2016.