Konferanseforum 2017

Konferanseforum 2017

Alle medlemsorganisasjoner i Norges Sosiale Forum innkalles til konferanseforum!


Konferanseforum er NSFs høyeste organ mellom årsmøtene. Det er viktig at alle medlemsorganisasjoner i NSF deltar for å være inkludert i, og informert om prosessen fremover mot Globaliseringskonferansen 2018. Etter konferanseforumet starter første innspillrunde for tema, og innmeldingsrunde for møter, med frist 10. desember 2017.

Send påmelding på epost til globalisering@globalisering.no

Dagsorden for konferanseforum i Norges Sosiale Forum

Når: onsdag 11. september kl 17:00

Hvor: Fredshuset, Møllergata 12 (7. etasje)

Servering: enkel servering (frukt, kjeks og suppe)

Sak 1. Konstituering

a) valg av ordstyrer

b) valg av referent

Sak 2. NSFs økonomiske situasjon i 2017

Orienteringssak ved Embla Jørgensen, koordinator i NSF

Se vedlegg 2

Sak 3. Gjennomgang av årshjul

Orienteringssak ved styreleder

Se foreslått årshjul: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QaHRnhvlW4XdcHSbVC9T2pP-EUVYCNRFL7gDGcq88Og/edit?usp=sharing

Sak 4. Verdens Sosiale Forum

Orienteringssak ved Ole Pedersen, internasjonalt ansvarlig i styret

Se vedlegg 3

Sak 5. Tema og prosess for Globaliseringskonferansen 2018

Diskusjonssak ved Jonas Wenberg, økonomiansvarlig

Se vedlegg 4 og vedlegg 5

Sak 6. Deltakeravgift på Globaliseringskonferansen 2018

Diskusjonssak ved Camilla Mevik, nestleder

Se vedlegg 6 og vedlegg 7

Sak 7. Diskusjon om lokaler for Globaliseringskonferansen 2018

Diskusjonssak ved Ole Pedersen

Se vedlegg 8

Sak 8. Valg av valgkomité

Vedtakssak ved ordstyrerbordet

Se vedlegg 9

Eventuelt

Deretter legger vi opp til uformelle diskusjoner om Globaliseringskonferansen for dem som

måtte ønske det.