Oslo kommune støtter Globkonf18

Oslo kommune støtter Globkonf18

Ivar Johansen: Et nytt politisk flertall i Oslo bystyre gjør en forskjell: I byrådserklæringen heter det at «som vertskommune til Nobels fredspris vil vi styrke Oslos posisjon som fredsby.» Byrådet følger opp dette ved å forslå at bystyret legger 1 million kroner på bordet til Norges Sosiale Forum og Globaliseringskonferansen 2018.

Vi er utrolig takknemlige for at Oslo kommune ved Byrådet ønsker å videreføre og øke støtten til Globaliseringskonferansen! Dette er av uvurdelig verdi for en politisk dugnad med små økonomiske ressurser og en uforutsigbar økonomi, og gjør at vi kan bruke mer tid og ressurser på å lage konferanse, og begynne tidligere med planleggingen av Globaliseringskonferansen 2018.

Det viser også at arbeidet vi gjør synes og settes pris på, og at Globaliseringskonferansen er en viktig arena for politisk og faglig aktivitet, utvikling, demokrati, debatt og læring. Og ikke minst er det et viktig møtested og samarbeidsforum for sivilsamfunn og politikkutvikling. Dette mener vi er avgjørende faktorer for å skape trygge og fredlige samfunn, og et viktig bidrag til Oslo som fredsby.

Tema for Globaliseringskonferansen 2018 er ikke vedtatt ennå, og er en pågående prosess frem til NSFs årsmøte 18. januar 2018. Vi er åpne for innspill og forslag frem til 10. desember 2017, les mer her.

Vi vil også rette en stor takk til Ivar Johansen og andre støttespillere i bystyret som har gjort en uvurdelig innsats for å få dette til å bli en realitet!

Dette er en stor inspirasjon i arbeidet frem mot Globaliseringskonferansen 2018!

Vipps2