Årsmøtet: Nytt sted og dato Globkonf18

Årsmøtet: Nytt sted og dato Globkonf18

Årsmøtet den 18. januar vedtok at Globaliseringskonferansen skal flyttes til Kulturkirken Jakob og DOGA konferanselokaler, og datoene til 12. - 14. oktober 2018

23795697 2032587970294440 3312018938788580577 N

Det ble avholdt et meget vellykket årsmøte i Norges Sosiale Forum den 18. januar, hvor en stor del av medlemsorganisasjonene i alliansen deltok i interessante diskusjoner om Globaliseringskonferansen 2018.

Det ble et møte for endring, og stor entusiasme rundt vedtakene årsmøtet gjorde for veien videre for Globaliseringskonferansen. De viktigste vedtakene var:

 • Globaliseringskonferansen flyttes fra Oslo kongressenter til Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter
 • Konferansen flyttes til 12. - 14. oktober
 • Konferanseprogrammet skal ha en progresjon for endring
 • Temaet for Globaliseringskonferansen 2018 blir MAKT
 • Nytt styre

NYE LOKALER

Styret i NSF har over lengre tid vurdert alternative lokaler til Globaliseringskonferansen. Oslo kongressenter er et meget profesjonelt, solid og trygt sted å være, men styret har savnet noe mer fleksibilitet rundt arrangementet, og et sted som er åpnere for publikum som ikke allerede er innvidd. Vi har et sterkt ønske om å åpne konferansen ut mot Oslo by, og arenaer byens befolkning allerede kjenner som steder for interessante politiske, faglige og kulturelle arrangementer.

Etter en lang prosess har styret og årsmøtet landet på at en kombinasjon av konferanselokalene til Kulturkirken Jakob og Norsk senter for design og arkitektur (DOGA) gir oss den kombinasjonen av gode møterom, lokaler for mingling og sosial aktivitet og arenaer for kulturprogram som konferansen trenger. I tillegg er det et flott uteområde mellom kirken og DOGA som vi ønsker å bruke for å synliggjøre konferansen utad. Her ser vi for oss telt/paviljonger med markedsboder (f. eks fra Bondens marked), stands, verksted, utstillinger og så videre. Dette området vil bidra til å knytte konferansens to hovedlokaler sammen til et stort konferanseområde. 

I tillegg har vi ved behov mulighet til å bruke lokaler hos Elvebakken skole og konferansehotellet Anker som begge ligger i umiddelbar nærhet til hovedlokalene.

Logistiske hensyn gjør at byttet av sted krever ny dato. Konferansen flyttes tre uker senere, til 12. - 14. oktober. Ingen av medlemsorganisasjonene har ytret at dette skaper store utfordringer eller kollisjoner med andre arrangementer.


NY RETNING

Mange har ytret ønske om en tydeligere retning i konferanseprogrammet. Styret har tatt dette til følge, og foreslått en progresjon som skal forhindre at konferansen blir for lik tidligere konferanser. Det er ikke klart hvordan progresjonen i programmet konkret vil bli, men vi går med dette bort fra å ha flere forskjellige undertema på konferansen, og heller fokusere sporene i konferansen etter perspektiv og vinkling. Planen er:

 • Spor/Dag 1 med fokus på status og problemer innen forskjellige felt
 • Spor/Dag 2 med fokus på løsninger og hva som må gjøres med problemene
 • Spor/Dag 3 med fokus på hvordan man kan gjennomføre endring

Konkretiseringen av hvordan programmet blir seende ut vil skje i samarbeid med medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere i løpet av våren 2018. Det er viktig å understreke at konferansen ikke skal bli ugjenkjennelig for tidligere konferansedeltakere, og det skal fortsatt være et sterkt fokus på læring, engasjement og samvær.


TEMA: MAKT

MAKT blir temaet for Globaliseringskonferansen 2018. Dette blir også eneste tema, uten undertemaer. Vi ønsker å utfordre maktbegrepet fra mange vinkler:

 • Hvem har makta? Hvem tjener på og opprettholder tingenes tilstand?
 • Verden preges av dramatisk økende økonomiske forskjeller, akutte miljøkriser, stormaktsrivalisering med militære konsekvenser og en voldsom politisk ustabilitet i store deler av verden. Høyrepopulister kommer til makta i land etter land på alle kontinenter, og kvinnekamp, faglig organisering, minoritetsrettigheter og sivilsamfunn er under stadige angrep
 • Samtidig ser vi nye bølger av aktivisme, motstand og sosiale bevegelser dukke opp: 
 • Særlig blant verdens unge er det millioner som kaster seg inn i kampen for en annen verden. Fra #BlackLivesMatter til #MeToo. Fra kampen mot oljeledninger i Standing Rock til Klimasøksmålet mot den norske staten. Fra Podemos til Bernie Sanders og Jeremy Corbyn, fra opprør i Iran, Kenya og Sør-Afrika til byggingen av demokratisk konføderalisme i de kurdiske områdene
 • Hva og hvem skaper avmakt og maktesløshet? Hvor ligger den usynlige makta? 
 • Bak hver folkelig mobilisering og hvert reaksjonært tilbakeslag ligger det et brennende spørsmål om makt. I land etter land føler folk flest på en avmakt og maktesløshet ovenfor det politiske systemet. Politiske beslutninger flyttes lenger vekk fra folk og nye hemmelige handelsavtaler fremforhandles. Media blir i større og større grad markedsstyrt og maktkritisk journalistikk mer og mer utilgjengelig
 • Folks arbeidshverdag preges av økende usikkerhet og midlertidighet:
 • I både privat og offentlig sektor gjør finurlige virksomhetsmodeller at avstanden mellom folk øker og at makta i arbeidslivet flyttes oppover. Markedstenkning dominerer måten velferdstjenester blir organisert på. Skatteparadis og privatisering av felles naturressurser gjør at enorme verdier blir flyttet over i noen veldig få hender
 • Hvem er det jobber for, skaper og opprettholder denne utviklingen?Hvem bestemmer? Hvem sitter på de lukkede møterommene? Hvem tar de store beslutningene om fordeling, krig og bærekraft i verden?
 • Ulike fortellinger om maktkamp mellom en elite og folket vokser raskt og konkurrerer mot hverandre om definisjonsmakt:
 • Hvem står maktkampen mellom? Kultureliten og folk flest? Den økonomiske eliten mot arbeidsfolk? Feministeliten og Sylvi Listhaug? Norske arbeidere mot utenlandske arbeidere? Multinasjonale storselskaper mot lokaldemokrati og urfolk? Hva er våre svar? Hvilke fortellinger om maktkamp skal vi fortelle som kanaliserer økende avmakt inn kamp for en mer rettferdig, likestilt, bærekraftig og demokratisk verden?
 • Hvordan skaper vi folkemakt nedenifra? Bør vi søke makt innenfor dagens system? 
 • Fører arbeidet vårt til faktiske og vedvarende endringer? Hvordan påvirker tilgang til makt oss? Samtlige folkelige mobiliseringer, alle aksjonister og sosiale bevegelser blir umiddelbart til å forholde seg til disse spørsmålene. Det finnes flere eksempel på bevegelser som raskt møter en vegg av overmakt, stopper opp eller på ulike måter blir påvirket negativt når de nærmer seg maktas sentrum.
 • Alle som ønsker å skape en bedre verden blir tvunget til å forholde seg til ulike strategier for å søke makt og/eller bygge motmakt til makthaverne:
 • Norges Sosiale Forum er en samling av folk og organisasjoner som ønsker å skape en annen og bedre verden. Hva er våre svar på disse spørsmålene. Hva kan vi lære av hverandre og hvordan kan utvikle felles strategier rundt makt?
 • I en norsk debatt som oftere blir preget av konsensusargumentasjon er fortellinger om maktkamp ønsker vi mange ulike former og variasjoner av makt, inkludert disse:
 • Makt som en begrensa ressurs som det kjempes om
 • Makt som strukturer og praksis som påfører avmakt og maktesløshet
 • Makt som system som skaper urettferdig fordeling og ødelegging
 • Makt og definisjonsmakt, som muligheten til definere hva som er sant og viktig
 • Makt og motmakt, som et redskap og strategier for forandring
 • Maktfordeling og folkemakt som et mål for et annet samfunn

NYTT STYRE

Årsmøtet valgte et nytt styre bestående av følgende personer:

Are Einari Björklund Skau

styreleder

Spire  

Camilla Mevik

nestleder

Attac, Rødt

Anne Grete Kroken

økonomiansvarlig

Rødt

Ole Pedersen

internasjonalt ansvarlig

Uavhenging

Albert Andersen Øydvin

styremedlem

Sosialistisk Ungdom

Amalie Kvamme

styremedlem

Norges Kristelige Studentforbund

Daniel Huth Ommundsen

styremedlem

Alternativet

Jonas Wenberg

styremedlem

Nei til EU

Kannan Ragandam

styremedlem

NTL, LO i Oslo

Marte Guldal Bramness

styremedlem

Natur og Ungdom, SU

Mette Klouman

styremedlem

Fagforbundet, LOs intl. utvalg

Perolina Klanderud

styremedlem

Framtiden i våre hender

Raifeh Albahleh

styremedlem

Norsk Folkehjelp, SV

Sigrid Elise Høeg

styremedlem

Natur og Ungdom, LAG

Tyler Dale Hauger

styremedlem

Stiftelsen Karibu