Seminar: Sivil motstand og ikke-voldelige kampanjer

Velkommen til et tredelt kurs om sivil motstand og ikke-voldelige kampanjer på Globaliseringskonferansen!   Kursfasilitatorene vil lede en gruppe med maks 25 deltakere gjennom teori og praksis bak ikke-voldelig motstand og "people power", med fokus på maktanalyse, endringsfaktorer, strategi, taktikk og metoder.

Fredag, 28.oktober: 

Åpent seminar gir en introduksjon i sivil motstand og ikkevold, med teori, historiske eksempler og stemmer fra Sør som har
vært direkte involvert. Mer info>>

Lørdag, 29. oktober:

Lukket heldagskurs som er mer praktisk, og
fokuserer på maktanalyse, endringsfaktorer, strategi, taktikk og metoder. Maks 25 deltakere, krever påmelding!  Mer info>>

Søndag, 30. oktober:  

Åpent halvdagsverksted der de som vil kan planlegge konkrete kampanjer de og deres organisasjoner ønsker å gjennomføre, med kursfasilitatorene til stede for å gi råd og innspill. Dette blir akkurat slik deltakerne selv ønsker det! Mer info>>

N.B. Kurset foregår på engelsk. 

Begrenset plass på lørdag - påmelding kreves innen kl 17.00, fredag 28.oktober