Ledige stillinger

Norges Sosiale Forum søker ny koordinator!

Har du lyst til å jobbe i en av Norges største nettverksorganisasjoner med å organisere Globaliseringskonferansen 2018? Da er stillingen som koordinator i Norges Sosiale Forum noe for deg!

Norges Sosiale Forum søker en koordinator i en 30 prosent fast stilling fra august 2017. 
Fra tidlig 2018 vil stillingsbrøken økes til fulltid ettersom arbeidet med Globaliseringskonferansen 2018 intensiveres. Søknadsfrist: 15. august 2017. Snarlig tiltredelse.

Norges Sosiale Forum (NSF) er en av de største nettverksorganisasjonene i Norge med 70 medlemsorganisasjoner. Våre medlemsorganisasjoner representerer et bredt spekter av alt fra solidaritets-, miljø-, kvinne- og fagbevegelse, til ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner. Til felles har vi troen på at en mer rettferdig og demokratisk verden er mulig. NSF arbeider for å bygge allianser mellom medlemsorganisasjonene og arrangerer blant annet Norges største politiske verksted, Globaliseringskonferansen, annet hvert år. Neste konferanse er 21. til 23 september 2018 i Oslo.

Les mer om Globaliseringskonferansen og Norges Sosiale Forum her.

Vi søker en koordinator som skal bistå styret i den daglige driften  av Norges Sosiale Forum. Stillingens grunnleggende arbeidsoppgaver er som organisasjonssekretær, med administrativt arbeid som:

●      regnskap, budsjett og daglig økonomihåndtering

●      referatføring, møteinnkallinger og saksforberedende arbeid

●      kontakt med medlemsorganisasjoner, tilskuddsgivere og andre

●      administrasjon av nettsider og sosiale medier

●      diverse forefallende arbeid


Når Globaliseringskonferansen nærmer seg økes stillingsbrøken og vil omfatte blant annet koordinering og gjennomføring av Globaliseringskonferansen 2018 med oppgaver som


●      den overordnede koordineringen av konferansen

●      koordinering av lokaler, program og forskjellige frivillige arbeidsgrupper

●      kontakt med våre 70 medlemsorganisasjoner

●      booking, utarbeiding av kontrakter

●      praktisk gjennomføring av arrangementet


Koordinator jobber tett i samarbeid med styret og arbeidsutvalget. Koordinator er NSFs eneste faste ansatte. Arbeidsplass er i Oslo og arbeidstiden er fleksibel.

Vi ser etter en person som har bred organisasjonserfaring og har erfaring med prosjektkoordinering, arrangementsavvikling og informasjonsformidling. Gode IT-kunnskaper, økonomiforståelse og samarbeidsegenskaper er viktig. Flytende norsk muntlig og god skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning. Arbeidet krever stor grad av selvstendig arbeid og initiativ.


Vi tilbyr:

●      Mulighet til å jobbe i en av Norges største nettverksorganisasjoner med å sette hensynet til mennesker, samfunn og miljø på dagsorden, og organisere og utforme et av Norges største politiske arrangementer

●      Utfordrende arbeidsoppgaver som gir rom for personlig utvikling

●      Mulighet til å forme egne arbeidsoppgaver

●      Mulighet for kursing og utvikling i arbeidstiden

●      Mulighet for spennende jobbreiser til våre internasjonale partnere

●      Et bredt kontaktnettverk i norsk sivilsamfunn

●      Fleksibel arbeids- og ferietid, og mulighet for avspasering

●      Lunsjordning

●      God pensjonsordning 

●      Givende kontorfelleskap i Frivillighetshuset

Noe kvelds og helgearbeid, samt begrenset reisevirksomhet må påregnes.

Stillingsbrøken i 2017 er 30 prosent og lønnes etter trinn 34 i statens lønnsregulativ. Stillingsbrøken utvides i 2018. Søknadsfrist 15. august 2017. Snarlig tiltredelse, med opplæring/overlapp i slutten av august/begynnelsen av september.

Søknad og CV sendes til globalisering@globalisering.no. Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende stillingshaver Stine Østnor på stine@globalisering.no, tlf. 932 29 138. Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes styreleder Are Einari Björklund Skau, leder@globalisering.no, tlf: 470 91 906.