Globaliseringskonferansen https://globalisering.no En annen verden er mulig Thu, 10 Sep 2020 11:22:40 +0000 en-GB hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 https://globalisering.no/wp-content/uploads/2018/06/Logo_Bakgrunn_Blå_Lys.jpg Globaliseringskonferansen https://globalisering.no 32 32 Videoarkiv fra GK 2020 https://globalisering.no/video2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video2020 Sun, 06 Sep 2020 16:54:14 +0000 https://globalisering.no/?p=34215 FRA KRISE TIL KAMP

Her finner du alle videoene fra årets globaliseringskonferanse! 

 

Tusen takk til alle som bidro!

Du kan også finne alle videoene her og nedenfor:

Women in Iraq: From the revolution to the Corona crisis

Link

]]>
GK2020 starter i morgen! https://globalisering.no/gk2020-starter-i-morgen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gk2020-starter-i-morgen https://globalisering.no/gk2020-starter-i-morgen/#respond Thu, 03 Sep 2020 03:00:00 +0000 https://globalisering.no/?p=33981 FRA KRISE TIL KAMP

Opprinnelig publisert på Global.no

Året 2020 har vært preget av globale kriser, møtt med svak politisk handlekraft. Det er tydelig at vi trenger internasjonalt samarbeid og sterke sosiale bevegelser, men hvordan skal vi egentlig organisere oss nå som verden er stengt ned?

Covid-19 har blitt kalt “the great revealer”. De mange store utfordringene dagens verdensorden står overfor er blottlagt, samtidig som dagens krisesituasjon understreker viktigheten av globalt samarbeid og sterke sosiale bevegelser. Verden over er demokratier i krise, og vi ser at dagens politiske- og økonomiske system ikke er skapt for å løse de mange store utfordringene vi står overfor.

I 2020 har vi sett stater, firmaer og lokalsamfunn med ulike tilnærminger til gamle og nye utfordringer. Innskrenking av såkalt universelt vedtatte friheter fremstilles som redningspakker og krisetiltak, og beskyttelse av menneskeliv har nok en gang blitt brukt som grunnlag for et økende antall autoritære handlinger, vedtak og lover. De ulike strukturene vi lever under kommer enda tydeligere frem.

I tillegg har klimakrisen, miljøkrisen, økonomisk ulikhet, krig, ekstremisme, diskriminering og militarisering preget det siste tiåret.

Parallelt har oppslutningen rundt sosiale bevegelser økt og flere mennesker enn noensinne før deltar aktivt i demonstrasjoner. Til tross for begrenset handlingsrom har folk tatt til gatene og satt strukturell rasisme på dagsorden verden over. Titalls tusen har demonstrert via digitale plattformer for å sette søkelys på menneskene som er fanget i Moria-leiren i Hellas. Klimastreikene har fortsatt digitalt, og klimasøksmålet mot staten skal behandles i oktober. Økonomiske maktstrukturer rammer majoriteten av oss negativt, en majoritet som nå er i opprør. For veien ut av de krisene verden står overfor kan ikke være tilbake til normalen, når normalen ikke fungerte. Det er viktigere enn noen gang å bygge solidariske nettverk på tvers av alle strukturelle, reelle og innbilte grenser.

KRISE, DEMOKRATI OG SOSIALE BEVEGELSER: HVOR STÅR VI ETTER COVID-19?
I året før koronautbruddet så vi store folkelige bevegelser samle seg mot makta i mange land verden rundt, fra Chile og Brasil til Hong Kong og Libanon. For mange var de en inspirasjon for hverandre, selv om de kjempet selvstendige kamper. Så kom korona. Hvordan påvirker dette oss og hva gjør vi nå? Mer info: https://www.facebook.com/events/214638986643835/

KLIMAKRISEN UNDER KORONA – SAMMEN FOR EN GRØNN FRAMTID
De siste årene har vist et nytt stort engasjement for klima og miljø over hele verden. Positive endringer er oppnådd, men klimatrusselen er fortsatt større enn noensinne. Samtidig skaper koronakrisen nye utfordringer, men også nye muligheter, for en grønn framtid. Koronakrisen har vist at vi alle sammen har en betydning i bekjempelsen av en krise, og at det er sammen vi kan få til endring. Hva må endres og hvordan kan vi få med alle på samme måte i kampen for en grønn framtid? Hvilke former for aktivisme og tiltak kan vi bruke for å skape endringer nå? Mer info: https://www.facebook.com/events/214638986643835/

GLOBALISERINGSKRITIKK I DEN DIGITALE VERDEN – STORDATA, TEKNOLOGIGANTER OG MOTMAKT
Under korona har de fleste måttet legge om sine liv til digitale plattformer i et høyt tempo. Vi sender og deler informasjon og data i en enorm fart. Alt fra jobb til aktivisme, sosialt samvær og samlivsbrudd foregår over nett. Verden blir stadig mer digitalisert, og teknologigigantene Facebook, Apple og Amazon har nærmest doblet sine overskudd under pandemien. Deres makt over samfunnet vokser i samme takt; Hvordan har disse teknologigigantene blitt tildelt plass øverst på tronen i samfunnet? Hvordan kan vi ta tilbake demokratisk kontroll i den digitale verdenen? Hva kan vi lære av den globaliseringskritiske bevegelsen på 90-tallet og Occupy-bevegelsen etter finanskrisen? Hvordan mobiliserer vi til en ny bølge av motstand mot slik globalisering, og får gjennomslag? Mer info: https://www.facebook.com/events/214638986643835/

Norges Sosiale Forums 70 medlemsorganisasjoner, sammen med en lang rekke andre aktører, arrangerer Globaliseringskonferansen annethvert år. Grunnet smittevernshensyn blir årets konferanse noe annerledes, med streamede møter, boligpolitisk verksted og et dagsseminar på Månefisken.

Du får blant annet møte Vanessa Nakate (grunnleggeren av Youth for Future Africa fra Uganda), Leilani Farah (advokat, tidligere FNs spesialrapportør for adekvat bolig og administrerende direktør i Canada Without Poverty, Michael Roberts (økonom og forfatter fra England), Jamie Margolin (klimaaktivist, grunnlegger av Zero Hour og forfatter fra USA), Sahar Vardi (menneskerettighetsaktivist spesielt kjent for å nekte militærtjeneste i Israel) og Cory Doctorow (blogger, journalist og prisvinnende sci-fi forfatter fra Canada).

Globaliseringskonferansen er årets største begivenhet for alle samfunnsengasjerte mennesker. Når kloke og engasjerte hoder møtes oppstår også nye ideer, nytt engasjement og nye bevegelser klare for å ta makta i egne hender og skape en verden der hensynet til mennesker og miljø legger premissene for vår verden og våre liv.

Vårt slagord er: En annen verden er mulig!

Velkommen til Månefisken i Oslo 4. september, eller et våre mange streamede arrangementer! Mer info og fullt program: globalisering.no/program

]]>
https://globalisering.no/gk2020-starter-i-morgen/feed/ 0
Korona – Vi går digitalt! https://globalisering.no/korona-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=korona-2 https://globalisering.no/korona-2/#respond Wed, 13 May 2020 09:30:00 +0000 https://globalisering.no/korona-2/ Omstilling til digital konferanse 

Globaliseringskonferansen 2020 går digitalt 4. til 6. september, mens den ordinære konferansen utsettes til våren 2021.

Vi er i dialog med Oslo Kommune om muligheten for å gjennomføre noen panelsamtaler med publikum, men for å sikre at alle kan delta vil møtene streames. De kommende ukene vil vi utarbeide et program i samarbeid med medlemsorganisasjonene.

Selv om ikke alle kan samles fysisk er det viktig at vi fortsetter å organisere oss for å bidra til at de politiske løsningene som kommer under og etter denne globale krisen blir bærekraftige og rettferdige. Vi kommer derfor til å arrangere digitale møteplasser på tvers av kommune- og landegrenser, for å diskutere morgendagens løsninger.

På grunn av reiserestriksjonene vil vi legge til rette for desentraliserte verkstedhubs rundt om i landet i tråd med regjeringens og lokale myndigheters råd.  Er ditt lokallag interessert i å bidra? Ta kontakt på globalisering@globalisering.no.

Mer informasjon kommer.

En annen verden er mulig – en annen verden er nødvendig!

]]>
https://globalisering.no/korona-2/feed/ 0
Støtteerklæring – Kystopprøret https://globalisering.no/stotteerklaering-kystopproeret/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stotteerklaering-kystopproeret https://globalisering.no/stotteerklaering-kystopproeret/#respond Tue, 28 Apr 2020 09:30:00 +0000 https://globalisering.no/?p=33970 Støtteerklæring – Kystopprøret 

Initiativet Ta havet tilbake og jorda i bruk viser til situasjonen rundt innholdet i kvotemeldinga som skal behandles i Stortinget 7. mai. Vi støtter Kystopprøret og deres arbeid, og mener likedan at behandlinga av kvotemeldinga må utsettes til etter at Riksrevisjonens gjennomgang og gransking er behandlet i Stortinget.

Ta havet tilbake og jorda i bruk er en allianse for en ny fiskeri- og landbrukspolitikk, og er drevet fremover av ildsjeler med forskjellig organisasjons- og næringsbakgrunn. Initiativet og oppropet kom til gjennom tilfeldige møter og samtaler rundt at fiskeri og landbruk står overfor store utfordringer. Vi ser en del av de samme strukturelle og prinsipielle spørsmålene både lokalt og globalt at det er behov for endring i utviklinga av begge næringer, og at det vil være nyttig å ta den kampen i fellesskap, hvor matproduksjon og samfunnsoppdrag for begge sektorer sees i sammenheng. Vi står derfor sammen med Kystopprøret i kvotestriden!

Bak oppropet og støtteerklæringa står Norges Kystfiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kystopprøret, For Velferdsstaten, Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), Alliansen ny Landbrukspolitikk, Spire, Økologisk Norge, Natur og Ungdom, Attac og Norges Sosiale Forum. 

]]>
https://globalisering.no/stotteerklaering-kystopproeret/feed/ 0
Et robust matsystem – hva er det? https://globalisering.no/et-robust-matsystem-hva-er-det/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=et-robust-matsystem-hva-er-det https://globalisering.no/et-robust-matsystem-hva-er-det/#respond Thu, 09 Apr 2020 09:30:00 +0000 https://globalisering.no/?p=33915 Et robust matsystem – hva er det? 
Av: Jon Aukrust Osmoen 

Desto flere hoder og hender som deler på gleden det er å produsere trygg og lokal mat til befolkningen, desto flere bein har vi å stå på i en krisesituasjon. 

Det er tydelig at det norske matsystemet har fått ustødige bein å stå på, sett i lys av den pågående pandemien. Selv om myndigheter, grossister og handelsstanden anmoder forbrukeren til å beholde bakkekontakten ved å si at “vi har nok mat på lagrene”, er langtidsvirkningene av den mer interessante sorten. 

Det er bøndene selv som vet hva som skjer ved grasrota, og når flere uttrykker bekymring for grensestenging og mangel på arbeidskraft i våronna burde bekymringen deles av folka “høyere oppe”. Med en selvforsyningsgrad på 40% kompensert for fôrimport og en næring som på grunn av industrialisering og intensivering har gjort seg sterkt avhengig av både eksotisk fôr og utenlandsk arbeidskraft, står vi ustøtt når det vil storme som verst. Globale kriser vil kunne redusere importen, stenge grenser og føre til handelsblokader. Dette ser vi i disse dager. Derfor trengs en nasjonal buffer av mat. 

Vi har malt oss inn i et hjørne og mens vi venter på at det tørker må vi innse at et matsystem aldri kan bli robust nok. Hva har krisesituasjonen vist oss til nå?  

At engasjementet hos befolkningen ligger latent. På grunn av nedskjæringer, permitteringer og stengte skoler er det mange som gjennom ulike kanaler viser at de er klar til å brette opp ermene og ta i et tak denne våren. Facebookgruppa “Korona-dugnad: Våronna 2020” har i skrivende stund 6676 medlemmer. Mange av disse er ufaglærte med stor variasjon i relevant erfaring. Det sies dog at nød lærer naken kvinne å spinne. Desto fler som gjennom praktisk gårdsarbeid for jord og møkk under fingra, desto fler er det som får forståelsen av nødvendigheten av en ny kurs i landbrukspolitikken.  

At å jobbe med matproduksjon skal og bør være et trygt og forutsigbart yrkesvalg. Å bytte ut finans og en børstraktor med steinplukking og en Massey Ferguson 165 gir større fortjeneste i krisetider. En god avling er verdt sin vekt i gull. For bonden jobber ufortrødent videre uavhengig av rentekutt, så fremt smitte unngås. Bonden har god erfaring med hjemmekontor og er i mindre grad avhengig av menneskelige relasjoner i sitt åpne kontorlandskap. For en liten melkebonde er det viktigste at tankbilsjåføren kommer innom annenhver dag og at veterinæren er i beredskap hvis det inntrer sjukdom i flokken. 

Mer kritisk er det selvfølgelig hvis smitten brer seg høyere opp i produksjonslinjene og bonden får problemer med å få levert sine råvarer. Sentraliseringen av til eksempel meierier og slakterier i større og mer kostnadseffektive enheter er mer sårbare enn lokale samvirker med mer lokal distribusjon av mat. Færre ledd og kortere reiseavstand for råvaren mellom matprodusent og forbruker gir et mer robust matsystem. 

Enkelte vil påstå at vårt langstrakte land med ugjestmild og variert geografi er en hemsko for økt matproduksjon. Svaret er “ja” hvis dagens premisser skal ligge til grunn. Faktumet er at lokalsamfunn i grisgrendte strøk i dag viser en stor motstandsdyktighet mot smittespredning. Mens det i større byer nærmest er umulig å kontrollere smitte kan lokalsamfunn gjennom dyktig lokal ledelse og relativt enkle tiltak unngå dette. I tillegg medfører et geografisk spredt landbruk i et land med store klimatiske forskjeller fordeling av risiko på flere hoder og hender når ekstremværet banker på døra. 

Kriser vil komme og kriser vil henrulle, på samme måte som nye steiner hver vår ser dagens lys på jordet til bonden. En ting er et virus som rammer oss mennesker, noe annet er sykdom eller ekstremvær som rammer matproduksjonen direkte – så vel plante som dyrelivet –  eller “worst case scenario” – rammer oss på alle fronter samtidig. Livbøyen ligger henslengt inntil stabburet hos den lille bonden. Som Rolf Jacobsen avslutningsvis skrev i sitt dikt – nettopp med navnet “Den lille bonden”: 

Men døren har han ennå litt på klem, den lille bonden.

Han hører når graset gror

og når jorden pånytt skal føde.

Han som har tapt. Til nå.

Men som vi kanskje må spørre snart

om veien. Dit vi kom fra.

Der det gror.

]]>
https://globalisering.no/et-robust-matsystem-hva-er-det/feed/ 0
Informasjon om Globaliseringskonferansen 2020 https://globalisering.no/globaliseringskonferansen-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=globaliseringskonferansen-2020 Tue, 24 Mar 2020 09:30:14 +0000 https://globalisering.no/?p=33902

Informasjon om Globaliseringskonferansen 2020

Norges Sosiale Forum jobber videre med planene for GK2020 (4.-6. september), så langt det har latt seg gjøre i disse dramatiske og tragiske tidene. Per dags dato, er det ikke noe tegn på at vi ikke kan gjennomføre arrangementet til høsten. Vi følger samtidig med på rådene som gis fra myndighetene når det gjelder store samlinger, særlig med tanke på å kunne beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt.

Krisen som rammer verden nå har i større grad vist behovet for å løfte fram problemstillingene og løsningene våre medlemmer har jobbet for i mange år. Det er viktigere nå enn noensinne at vi fokuserer på det nye som skal bygges. Verden kan komme til å se annerledes ut når krisen er over, og Norges Sosiale Forum og våre samarbeidspartnere vil gjerne bidra til å bygge et bedre og mer solidarisk samfunn.

Det er med dette bakteppe at vi oppmuntrer alle å fortsette med planleggingen av møtene som er meldt inn. Vi tror Globaliseringskonferansen 2020 kan være en flott «inkubator» for de viktige løsningene videre for vår klode.

Norges Sosiale Forum vil selvfølgelig legge mye vekt på fleksibilitet, siden vi vet det ikke er lett å få bekreftet innledere og andre logistiske tiltak nå. Og det er mye som er forutsigbart. I begynnelsen av april sender vi ut mer informasjon til de som har meldt inn møter om hvordan dere sender inn oppdaterte detaljer.

Vi takker dere for den innsatsen dere gjør! Kampen fortsetter selv i disse rare og tragiske tider.

Programgruppa i Norges Sosiale Forum

program@globalisering.no

]]>
Kampen for et fredelig Irak https://globalisering.no/kampen-for-et-fredelig-irak/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kampen-for-et-fredelig-irak Thu, 13 Feb 2020 09:30:14 +0000 https://globalisering.no/?p=33590 KAMPEN FOR ET FREDELIG IRAK

Tirsdag morgen satte en gruppe arbeidsledige seg ned på frigjøringsplassen, Al-Tahrir, i Bagdad, under banneret “Vi behøver et respektfullt hjemland” med krav om bedre arbeidsvilkår, sosial rettferdighet og mot korrupsjon.

Det som begynte som en liten fredelig markering ble brutalt slått ned på av politiet. Det utviklet seg til store voldelige sammenstøt flere steder. Flere titalls er drept, mange hundre såret og med stadig stigende tall. På grunn av manglende kommunikasjon er det svært vanskelig å få oversikt. Samtidig står verdenssamfunnet stilltiende og ser på.

Demonstrasjonene ble mobilisert til gjennom sosiale medier og har blitt langt større enn noen forutså. Myndighetene har reagert med skarpe våpen, portforbud, stengte veier ut og inn av Bagdad og ved å stenge av internett. Dette blir knapt nevnt i norske medier. Selv om det å stenge ned internettet for store deler av landet ikke bare er et angrep på demonstrantene og den nasjonale befolkningen, men også på den frie pressens mulighet til å rapportere.

Norge ‘hjalp til’ i 2003 da USA og Storbritannia invaderte Irak. Norge deltok ikke i angrepskrigen, men sendte ned soldater og lånte vekk militært utstyr. Etter dette sendte den britiske forsvarsministeren et personlig takkebrev til de norske partene for hjelpen. Hjelp til å drive stormaktskrig, ikke til å drive fredsarbeid.

Flere år senere står den irakiske befolkningen fortsatt i en utsatt posisjon og det har vært utallige tilfeller av politivold, ulovlige fengslinger og frarøvelse av grunnleggende rettigheter i landet. Jan Egeland, daværende leder av NUPI, omtalte i 2010 operasjonen som en av de dårligste investeringene i moderne tid, i noe land. Han påpekte hvordan alle ressursene som ble brukt på krigføring fra norske allierte kunne ha revolusjonert tilværelsen for flere hundre millioner mennesker verden rundt.  I stedet har Norge bidratt til opplæring av sikkerhetsstyrker i Irak. Trolig de samme sikkerhetsstyrkene som nå skyter på de som i utgangspunktet var fredelige demonstranter.

Det finnes fungerende sivilsamfunnsorganisasjoner i Irak som arbeider for fred, faglig organisering, kvinners rettigheter, miljø og menneskerettigheter. Iraks Sosiale Forum igangsetter og utgjør en viktig plattform for flere av disse. Norges Sosiale Forum ser på arbeidet for et organisert sivilsamfunn som helt grunnleggende for en varig fred og et stabilt demokrati i Irak.

Irak Sosiale Forum på bakken i Bagdad har behov for støtte for å bygge et fredelig Irak. På kort sikt ber de verdenssamfunnet sette fokus på opprøret som brer seg mot regjeringens ekstreme vold mot demonstranter. På lang sikt må vi se på de bakenforliggende årsakene og veien videre. Misnøyen i Irak viser nå hvor sårbar den demokratiske gjenoppbyggingen av landet er. Norge bør derfor bruke minst like mye midler som vi har brukt på støtte til militær og politi, på å bidra til det organiserte sivilsamfunnet i Irak.

Et annet Irak er mulig, et fredelig Irak er mulig. Men dette krever støtte og oppmerksomhet fra verdenssamfunnet og fra Norge.

]]>
Nyhetsbrev januar 2020 https://globalisering.no/nyhetsbrev_januar2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nyhetsbrev_januar2020 Mon, 20 Jan 2020 09:30:14 +0000 https://globalisering.no/?p=33602
*|MC:SUBJECT|*
Les denne eposten i nettleseren
Globaliseringskonferansen 2020 er lansert!
Globaliseringskonferansen 2020 er lansert, og vi er i gang med å ferdigstille programmet. Fristen til å melde inn møter er gått ut, og vi har fått inn masse stilige møter fra våre medlemsorganisasjoner og andre. Dette blir knallbra!

Link til facebookevent

Globaliseringskonferansen er stedet for deg som vil forstå og forandre verden! Det blir tre dager med politikk, musikk, samfunnskritikk, kunst, teater, film, fest og fellesskap!

Det siste tiåret har folk verden over satt rekord i antall fredelige demonstrasjoner. Samtidig ser vi lite til handling som imøtekommer de enorme utfordringene vi står overfor. Maktubalansen i verden øker stadig. De som har minst er dårligst rustet til å takle klimaendringene, mens de økonomiske forskjellene øker og mange holdes utenfor de demokratiske arenaene.

Temaet for årets konferanse er "Fra krise til kamp". Hvordan organiserer vi oss for å skape endring?

Mer informasjon om program kommer senere. Billetter kan kjøpes allerede nå!
Kjøp billett!
 
Nytt styre i Norges Sosiale Forum!

Den 23. januar avholdt Norges Sosiale Forum årsmøte hvor nytt styre ble valgt. 

De nyvalgte styremedlemmene er som følger: Oda Andersen Nyborg, Anne Sofie Lid Bergvall, Olav Aga, Hannah Werkland, Jorunn Bakke Johanessen, Hanne Giskehaug, Nora Selnæs og Begard Reza.

Vi innførte også en prøveordning med varaer til styret, og de som ble valgt er: Are Einari Skau, Karoline Norvik og Leonardo Rodarte. Øvrige styremedlemmer er: Oda Sofie Heien Larsen (leder), Sigrid Elise Høeg (nestleder), Ole Pedersen (internasjonalt ansvarlig), Abdi Said, Ida Fagervold, Tyler Dale Hauger og Kannan Nagendram.

Vi takker Anne Grete Kroken, Marte Bramness, Jonas Wenberg, Anita Skarpås, Are Skau og Perolina Klanderud for strålende innsats og ønsker dem lykke til videre!
Siste nytt om Irak!
Samtidig som Irak på nytt er i det globale samfunnets søkelys etter den amerikanske henrettelsen av Qasem Soleimani på flyplassen i Bagdad, med påfølgende fare for voldelig eskalering, fortsetter demonstrasjonene og mobiliseringen av sivilsamfunnet på gata i flere byer i Irak. De fredelige demonstrantene består til en stor grad av unge mennesker, med en stor andel kvinnelige deltakere, og krever et reelt demokrat på tvers av sekteriske, etniske, religiøse og andre skillelinjer.

25. januar deltok vi på en global markering mot ny krig i midtøsten. Den norske markeringen ble arrangert av organisasjonen Stopp Nato!, og mange av våre medlemsorganisasjoner var tilsluttet. Våre venner i det irakiske sivilsamfunnet sendte oss en appell som ble lest opp på markeringer over hele verden. Den norske oversettelsen av appellen finnes på vår facebookside. Den engelske originale teksten finnes her hos Iraqi Civil Society Solidarity Initiative, som også har flere andre artikler om demonstrasjonene i Irak.  

Sjekk ut vår podcast!
Bedre sent enn aldri, og jula varer som kjent helt til påske, så vi ønsker til slutt å ønske dere alt et godt nyttår! La oss håpe at det blir året der vi kommer oss fra krise til kamp, og der vi får noen sårt trengte fremskritt i vår verden!
Spørsmål og henvendelser kan sendes på mail til globalisering@globalisering.no

En annen verden er mulig! En annen verden er nødvendig!
Twitter
Facebook
Website
Instagram
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
]]>
Hvem sitt hav? https://globalisering.no/hvem-sitt-hav/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hvem-sitt-hav Thu, 24 Oct 2019 17:30:14 +0000 https://globalisering.no/?p=33824

Hvem sitt hav?

Uttalelse fra Havkonferansen, Ocean Peoples’ Conference, 23. oktober 2019

 

23. og 24. oktober er Norge vertskap for “Our Ocean” – konferansen: En årlig internasjonal konferanse som ble initiert i 2014 av det amerikanske utenriksdepartementet utenfor noen FN-prosess. Menneskene som lever av og er omgitt av havet, og som er mest berørt av ødeleggelsen av det marine miljøet, er ikke til stede i konferansepanelene: Kystfiskere, kystsamfunn og urfolk.

De som hevder at havet er “vårt” er de vanlige mistenkte: myndighetspersoner og store multinasjonale selskaper. For dem tilbyr konferansen muligheten “til å bygge partnerskap mellom regjering, industri, akademia og sivilsamfunn” og å presentere “frivillige forpliktelser” for en bærekraftig fremtid.

Our Ocean-konferansen brukes av myndighetspersoner og politikere på høyt nivå for å tilføre legitimitet til et styringsrom som ikke er forankret i FN-systemet og heller ikke har et demokratisk mandat fra noen av statene som er representert.

Det som er sant med konferansen, viser seg også i hvordan verten Norge oppfører seg på hjemmebane. Norges enorme offshore oljeindustri er elefanten i rommet, fullstendig utelatt fra programmet. Det er ingen representasjon fra kystfiskere, kystsamfunn og samiske kystfolk, som lider av og kjemper imot miljøødeleggelse og at deres fjord og jord privatiseres

FN-rapporten “Our Common Future” fra 1987 var en klar uttalelse fra Verdens kommisjon for miljø og utvikling, ledet av den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland. Rapporten tok utgangspunkt i et bredt bærekraftsbegrep, basert på miljø, sosial og økonomisk utvikling. En viktig anbefaling fra kommisjonen, var også bred deltakelse og åpenhet i politiske prosesser som har konsekvenser for miljø og samfunn. Rapporten anerkjente også at fattigdomsbekjempelse, likestilling og økonomisk omfordeling var avgjørende for å formulere strategier for en agenda for et bærekraftig samfunn. Dette betydningsfulle norske bidraget la grunnlaget for Rio Earth-toppmøtet i 1992 og FNs bærekraftsagenda.

Men tiden har endret seg: Med ‘Our Ocean’ – konferansen lever den norske regjeringen på ryktet som er gitt for mer enn tre tiår siden, men det er på tide å stille spørsmål ved Norges rolle i dag.

Havet, og menneskene som lever av og med det, kan ikke reddes ved å legge til litt bærekrafts-smak på industrialiseringen og utnyttelsen og ødeleggelsen av havet som pågår. Det som trengs er å stoppe destruktive aktiviteter som ødelegger den marine biosfæren: Høye CO2-utslipp, forurensning, industrielt overfiske, offshore petroleumsutvinning, gigantiske havneutvidelser, for å nevne noen. Vi har lenge nådd det punktet der folk må settes foran profitt, som organisasjoner og bevegelser har krevd i over et tiår.

I stedet for å konfrontere disse destruktive aktivitetene og de som tjener på dem, er »Our Ocean» konferansen en del av en diskusjon om “blåvasking”. Denne «blå vaskingen» skjer ved påstanden om at: Havkrisen kan løses av de samme aktørene og de samme metodene som har forårsaket denne krisen – markedsretting og privatisering. Det er ingen tilfeldighet at listen over foredragsholdere på konferansen inkluderer administrerende direktør for DeepGreen, et selskap satt opp for gruvedrift av mineraler fra havbunnen – nøyaktig hva store bevegelser fra samfunn i Stillehavet prøver å stoppe, i kampen for miljømessig rettferdighet og matsuverenitet. Det som er gjort på land, skal nå gjøres i havet: ødeleggelse av naturlige og sosiale miljøer i navnet kapitalistisk fortjeneste.

I stedet for “Our Ocean” – konferansen, er det behov for demokratiske prosesser, som motvirker systemisk undertrykkelse og sikrer prinsippene om rettferdighet og fritt og informert forhåndssamtykke. Regjeringene våre må opprettholde sine forpliktelser til internasjonale traktater og konvensjoner, for å handle på linje med menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og miljømessig rettferdighet snarere enn profitt for multinasjonale selskaper.

Det vi ønsker er en rettferdig utvikling basert på mindre økonomiske og sosiale forskjeller, i tillegg til et forhold til miljøet som forbedrer snarere enn ødelegger økosystemene.
Vi står solidarisk med kyst- og urfolkssamfunn, og krever at deres funksjon som early warning» system knytta til hav og økosystemer anerkjennes og støttes.

Eva Lisa Robertsen
Kystopprøret

“Our Ocean”- konferansen er ikke vår konferanse. Norge må se til eget land der fiskeressursene privatiseres på færre og færre hender, og 7/10 av all fisk sendes ut av landet med resultat at fiskere og kystsamfunn står ribba tilbake.

Adam Wolfenden
PANG
Stillehavet

The blue economy is being used as a false promise of development, hiding the real agenda of opening up access to the resources of the Pacific Island Countries for plunder. We can see that in the push for deep-sea mining and the aggressive and anti-development proposals being tabled on fisheries subsidies negotiations at the World Trade Organization.

Gaute Eiterjord
Natur og Ungdom
Leder

Samstundes som ho skryter av eige havengasjement, opnar ho for å dumpe millionar av slam tonn rett i fjordane våre. Det er stikk i strid med alle dei store orda og ikkje akseptabelt.

Carsten Pedersen
Transnational Institute

A blow to small-scale fisheries. Speaking at the Our Oceans conference, the newly elected FAO Director General emphasized Aquaculture as the only solution and, with a smile on his face, suggested the coastal fishers from Norway should be at display at the museums. ‘people from Asia.. China and Japan, they would enjoy it’, he said. This must be a major disappointment to the Norwegian government who is on record for its massive support towards the development of the UN small-scale fisheries guidelines.

Denne uttalelsen er åpen og kan signeres. Uttalelsen er godkjent av følgende organisasjoner og koalisjoner:

 • Handelskampanjen
 • Norges Sosiale Forum (NSF)
 • Natur og Ungdom
 • Society for threatened peoples
 • Kystopprøret
 • Norges Kystfiskarlag
 • Spire
 • Pleine Mer
 • Fair Ocean
 • Pacific Network on Globalization (PANG)
 • Transnational Institute
 • Økologisk Norge
 • Latin-Amerikagruppene i Norge

Kontakt: 
Helene Bank
styreleder i Handelskampanjen
E-post:helene.bank@velferdsstaten.no
Telefon: 926 67 518

]]>
Nyhetsbrev oktober 2019 https://globalisering.no/nyhetsbrev-oktober2019/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nyhetsbrev-oktober2019 Sun, 13 Oct 2019 09:30:14 +0000 https://globalisering.no/?p=33736
*|MC:SUBJECT|*
Les denne eposten i nettleseren
Solidaritet med det irakiske folk!
Store demonstrasjoner i Irak

Norges Sosiale Forum har hatt tett kontakt med våre venner i Irakiske Sosiale Forum de siste ukene i forbindelse med demonstrasjonene i Irak.

Tirsdag 1 oktober satte en gruppe arbeidsledige seg ned på frigjøringsplassen, Al-Tahrir, i Bagdad, under banneret “Vi behøver et respektfullt hjemland”. Det som begynte som en liten fredelig markering ble brutalt slått ned på. Det utviklet seg til store voldelige sammenstøt flere steder. De siste tallene meldte at over 100 personer er drept. Demonstrasjonene fortsetter stadig.

Norges Sosiale Forum hadde en kommentar i Klassekampen 8 oktober. Les denne artikkelen fra Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) for en grundigere gjennomgang av situasjonen. Dersom du ønsker å holde deg oppdatert på situasjonen i Irak anbefaler vi å følge ICSSI på Facebook og Twitter.


(Bilder fra NSFs facebookkampanje for å vise solidaritet med det irakiske folk)

 
Vi søker nye styremedlemmer!

Vi nærmer oss et nytt år, noe som betyr nytt årsmøte og valg av nye styremedlemmer! Vår valgkomité bestående av Mette Klouman, Pernille Ødegaard og Solveig Skaugvoll Foss er i gang med å lete etter engasjerte folk som ønsker å bidra i NSF og spesielt inn mot Globaliseringskonferansen 2020.

Send en mail til solveigsfoss@gmail.com om du vet om noen som kunne passet, eller selv ønsker å bli med!

 
Globaliseringskonferansen 2020 - Fra krise til kamp

4-6. september 2020!


Vi er i gang med planleggingen av Globaliseringskonferansen 2020. På konferanseforum den 3. oktober ble det vedtatt at:
- Slagordet for GK2020 er "Fra krise til kamp!"
- Undertemaer er "Demokrati og økonomi", "Feminisme og interseksjonalitet" og "Klima, flukt og fred." 

Fram mot konferansen skal styret sammen med medlemsorganisasjonene jobbe med å utforme møterekker på undertemaene, finne hovedinnledere, utarbeide plenumsmøtene og få satt sammen øvrige møter med våre medlemmer og andre organisasjoner.

Har du en idé som vi burde høre om? Send en mail til globalisering@globalisering.no
Hvem sitt hav?
23. og 24. oktober var Norge vertskap for konferansen "Our Ocean". Our Ocean er en årlig internasjonal konferanse som ble initiert i 2014 av det amerikanske utenriksdepartementet utenfor de pågående FN-prosessene. Menneskene som lever av og er omgitt av havet, og som er mest berørt av ødeleggelsen av det marine miljøet: kystfiskere, kystsamfunn og urfolk, er ikke til stede i konferansepanelene.

Som en respons til dette tok Handelskampanjen initiativ sammen med Natur og Ungdom, Transnational Institute og oss i NSF til å avholde en internasjonal sivilsamfunn- og fiskerorganisasjonskonferanse i dagene før Our Ocean i Oslo.

Utfallet av konferansen ble denne uttalelsen.
Til slutt ønsker vi å meddele at Venstrealliansen ved UiO nå har blitt medlem av NSF, noe vi er veldig glade for! Det er veldig viktig at studentene organiserer seg og jobber for en bedre verden og et bedre universitet! 

Vi er stadig på medlemsjakt, fordi sammen er vi sterkere, så det er bare å sende en mail om din organisasjon ønsker å bli medlem!

God november!

Spørsmål og henvendelser kan rettes til globalisering@globalisering.no eller leder@globalisering.no
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
]]>