Norges Sosiale Forum søker ny koordinator

Mini-liten logo

Norges Sosiale Forum søker ny organisasjonssekretær/koordinator i 70%-stilling

 

Har du lyst til å jobbe i en av Norges største nettverksorganisasjoner med å organisere Globaliseringskonferansen 2021? Da er stillingen som koordinator i Norges Sosiale Forum noe for deg!

Norges Sosiale Forum (NSF) er en av de største nettverksorganisasjonene i Norge med 70 medlemsorganisasjoner. NSF er et samarbeidsforum for de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til fortjeneste. Våre medlemsorganisasjoner representerer et bredt spekter av alt fra solidaritets-, miljø-, kvinne- og fagbevegelse, til ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner. Til felles har vi troen på at en mer rettferdig og demokratisk verden er mulig. 

NSF arbeider for å bygge allianser mellom medlemsorganisasjonene og arrangerer blant annet Norges største politiske verksted, Globaliseringskonferansen, annen hvert år. Globaliseringskonferansen arrangeres til vanlig kun i partallsår, men vil finne sted i Oslo, november 2021 grunnet koronapandemien. 

Les mer om Globaliseringskonferansen og Norges Sosiale Forum her.

I arbeidsår uten konferanse vil stillingsprosenten kun innebære stillingen som organisasjonssekretær og ligge på rundt 30%. I 2021 er det i tillegg en utvidelse som koordinator på nærmere 40% for å bistå med planleggingen og gjennomføring av Globaliseringskonferansen. Totalt vil stillingsprosenten i 2021 derfor være 70%. Foreløpig er det mulig å anta at konferansen vil arrangeres som planlagt i 2022, og vi planlegger mot at stillingsprosenten vil være 70% også da. 

Vi søker en organisasjonssekretær/koordinator som skal bistå styret i den daglige driften  av Norges Sosiale Forum. Stillingens grunnleggende arbeidsoppgaver er som organisasjonssekretær, med administrativt arbeid som:

 • referatføring, møteinnkallinger og saksforberedende arbeid
 • regnskap, budsjettering og daglig økonomihåndtering 
 • søknadsskriving og rapportering på midler
 • kontakt med medlemsorganisasjoner, tilskuddsgivere og andre
 • administrasjon av nettsider og sosiale medier
 • diverse forefallende arbeid

Koordinering og gjennomføring av Globaliseringskonferansen inkluderer oppgaver som:

 • den overordnede koordineringen av konferansen 
 • koordinering av lokaler, program og forskjellige frivillige arbeidsgrupper
 • kontakt med våre 70 medlemsorganisasjoner
 • booking, utarbeiding av kontrakter
 • praktisk gjennomføring av arrangementet

Organisasjonssekretær/koordinator jobber tett i samarbeid med styret og arbeidsutvalget. Koordinator er NSFs eneste faste ansatte. Arbeidsplass er i Oslo og vi har kjernetid fra 10-15, med rom for fleksibilitet. Noe kvelds og helgearbeid må påregnes. Stillingen er en særskilt uavhengig stilling.

Vi ser etter en person som har bred organisasjonserfaring og har erfaring med administrasjon, økonomistyring, søknadsskriving, organisasjonsarbeid, arrangementsavvikling og prosjektkoordinering. Gode IT-kunnskaper, økonomiforståelse og samarbeidsegenskaper er viktig. Det er et pluss om du er god på sosiale medier og mobiliseringsarbeid. Flytende norsk muntlig og god skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning. Arbeidet krever stor grad av selvstendig arbeid og initiativ. 

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å jobbe i en av Norges største nettverksorganisasjoner med å sette hensynet til mennesker, samfunn og miljø på dagsorden, og organisere og utforme et av Norges største politiske arrangementer
 • Utfordrende arbeidsoppgaver som gir rom for personlig utvikling 
 • Et bredt kontaktnettverk i norsk sivilsamfunn 
 • Fleksibel arbeids- og ferietid, og mulighet for avspasering
 • Lunsjordning
 • God pensjonsordning  
 • Givende kontorfelleskap 
 • Lønn på lønnstrinn 34 

Søknadsfrist: 03.03.2021.
Tiltredelse: snarlig. 

Søknad og CV sendes til globalisering@globalisering.no.

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder av styret, Andrea Raugland, på andrea@globalisering.no eller +47 984 00 947. 

 

Norges Sosiale Forum søker ny koordinator

Mini-liten logo

Norges Sosiale Forum søker ny organisasjonssekretær/koordinator i 70%-stilling

Har du lyst til å jobbe i en av Norges største nettverksorganisasjoner med å organisere Globaliseringskonferansen 2021? Da er stillingen som koordinator i Norges Sosiale Forum noe for deg!

Norges Sosiale Forum (NSF) er en av de største nettverksorganisasjonene i Norge med 70 medlemsorganisasjoner. NSF er et samarbeidsforum for de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til fortjeneste. Våre medlemsorganisasjoner representerer et bredt spekter av alt fra solidaritets-, miljø-, kvinne- og fagbevegelse, til ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner. Til felles har vi troen på at en mer rettferdig og demokratisk verden er mulig. 

NSF arbeider for å bygge allianser mellom medlemsorganisasjonene og arrangerer blant annet Norges største politiske verksted, Globaliseringskonferansen, annen hvert år. Globaliseringskonferansen arrangeres til vanlig kun i partallsår, men vil finne sted i Oslo, november 2021 grunnet koronapandemien. 

Les mer om Globaliseringskonferansen og Norges Sosiale Forum her.

I arbeidsår uten konferanse vil stillingsprosenten kun innebære stillingen som organisasjonssekretær og ligge på rundt 30%. I 2021 er det i tillegg en utvidelse som koordinator på nærmere 40% for å bistå med planleggingen og gjennomføring av Globaliseringskonferansen. Totalt vil stillingsprosenten i 2021 derfor være 70%. Foreløpig er det mulig å anta at konferansen vil arrangeres som planlagt i 2022, og vi planlegger mot at stillingsprosenten vil være 70% også da. 

Vi søker en organisasjonssekretær/koordinator som skal bistå styret i den daglige driften  av Norges Sosiale Forum. Stillingens grunnleggende arbeidsoppgaver er som organisasjonssekretær, med administrativt arbeid som:

 • referatføring, møteinnkallinger og saksforberedende arbeid
 • regnskap, budsjettering og daglig økonomihåndtering 
 • søknadsskriving og rapportering på midler
 • kontakt med medlemsorganisasjoner, tilskuddsgivere og andre
 • administrasjon av nettsider og sosiale medier
 • diverse forefallende arbeid

Koordinering og gjennomføring av Globaliseringskonferansen inkluderer oppgaver som:

 • den overordnede koordineringen av konferansen 
 • koordinering av lokaler, program og forskjellige frivillige arbeidsgrupper
 • kontakt med våre 70 medlemsorganisasjoner
 • booking, utarbeiding av kontrakter
 • praktisk gjennomføring av arrangementet

Organisasjonssekretær/koordinator jobber tett i samarbeid med styret og arbeidsutvalget. Koordinator er NSFs eneste faste ansatte. Arbeidsplass er i Oslo og vi har kjernetid fra 10-15, med rom for fleksibilitet. Noe kvelds og helgearbeid må påregnes. Stillingen er en særskilt uavhengig stilling.

Vi ser etter en person som har bred organisasjonserfaring og har erfaring med administrasjon, økonomistyring, søknadsskriving, organisasjonsarbeid, arrangementsavvikling og prosjektkoordinering. Gode IT-kunnskaper, økonomiforståelse og samarbeidsegenskaper er viktig. Det er et pluss om du er god på sosiale medier og mobiliseringsarbeid. Flytende norsk muntlig og god skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning. Arbeidet krever stor grad av selvstendig arbeid og initiativ. 

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å jobbe i en av Norges største nettverksorganisasjoner med å sette hensynet til mennesker, samfunn og miljø på dagsorden, og organisere og utforme et av Norges største politiske arrangementer
 • Utfordrende arbeidsoppgaver som gir rom for personlig utvikling 
 • Et bredt kontaktnettverk i norsk sivilsamfunn 
 • Fleksibel arbeids- og ferietid, og mulighet for avspasering
 • Lunsjordning
 • God pensjonsordning  
 • Givende kontorfelleskap 
 • Lønn på lønnstrinn 34 

Søknadsfrist: 03.03.2021.
Tiltredelse: snarlig. 

Søknad og CV sendes til globalisering@globalisering.no.

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder av styret, Andrea Raugland, på andrea@globalisering.no eller +47 984 00 947. 

X
X
X
X