Vil du være med å lage neste Globaliseringskonferanse? 

Norges Sosiale Forum er på jakt etter nye styremedlemmer med oppstart i januar 2021. NSF er en allianse av over 60 organisasjoner som jobber for en mer rettferdig verden og arrangerer Globaliseringskonferansen annethvert år. 

Er du interessert i å få organisatorisk erfaring, arrangementserfaring og internasjonalt nettverk, og samtidig gjøre verden mer rettferdig? Da er dette stedet for deg!

Styret er et arbeidende styre og det forventes jevnt arbeid samt møtevirksomhet minst to ganger i måneden av alle styremedlemmer. Arbeidet i 2021 vil i hovedsak bestå av å lage Globaliseringskonferansen 2021.

Som styremedlem i NSF kan du få unik arbeidserfaring som er nyttig å ha med seg videre, og vi trenger folk som har erfaring og kompetanse innenfor ulike felt, som for eksempel: 

 • Organisasjonserfaring 
 • Arrangementserfaring 
 • Arrangementsproduksjon 
 • Kulturproduksjon 
 • Bygging av nettverk i Norge og internasjonalt 
 • Politisk arbeid 
 • Programutvikling 
 • Pressearbeid 
 • Mobiliseringsarbeid 
 • Grafisk arbeid og markedsføring 
 • Økonomistyring 
 • Drift av nettsider og sosiale medier 

Vi ønsker folk med ulik bakgrunn og erfaring til vårt styre, og det er ikke et kriterie å ha vært aktiv i en organisasjon før. 

Er du interessert i sitte i styret til Norges Sosiale Forum? Kontakt leder av valgkomiteen Mette Klouman på mklouman@hotmail.com

X
X
X
X