NORGES SOSIALE FORUM

medlemsorganisasjoner

NORGES SOSIALE FORUM

medlemsorganisasjoner

Norges Sosiale Forum har idag 63 medlemsorganisasjoner. Disse har stemmerett på årsmøtet og konferanseforum. Observatører har møte, -tale -og forslagsrett. Det er også et stort antall organisasjoner som er involvert i NSF og Globaliseringskonferansen, enten med arrangement, samarbeid eller økonomisk støtte, men som av forskjellige grunner ikke er formelt tilknyttet. Noen medlemsorganisasjoner har også liten aktivitet idag, men ønsker likevel å være oppført som medlemmer. Alle organisasjoner, grupper og personer er hjertelig velkomne til å bidra til NSF og Globaliseringskonferansen okke som!

ACID African Center for information and development
Alternativet
Attac
AUF
Bestemødre for fred
Bevegelsen for Sosialisme
BIEN – borgerlønn
Changemaker
Cubaforeningen
Fellesrådet for Afrika
FIAN Norge
FIVAS Foreningen for Internasjonale Vannstudier
For Velferdsstaten
FORUT solidaritetsaksjon for utvikling
Gnist (tidligere Tidsskriftet Rødt!)
Handel og Kontor Oslo og Akershus
Humanistforbundet
Framtiden i våre hender
IKFF Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
IOGT
Kvinnefronten
LAG Latin-Amerikagruppene i Norge
LO i Oslo
MadDam
Manifest tankesmie
Manifest, forlaget
Miljøpartiet De Grønne
Motmakt
Nei til Atomvåpen
Nei til EU
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norges kommunistiske parti
Observatør: Stiftelsen Karibu
Norsk Folkehøgskolelag
Nansen Fredssenter
Norges fredsråd
Norges fredsfond
Norges Kristelige Studentforbund
Norsk Folkehjelp Kristiania
NTL UNG
Palestinakomiteen
PRESS – Redd barna ungdom
Radikal Portal
RE:ACT
Rød Ungdom (RU)
Rødt
Røyst
Senterungdommens Landsforbund
Ship to Gaza
Skolenes Landsforbund
Spire
Solidaritetsaksjonsgruppen (SAG)
Solidaritet med Kurdistan
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Sosialistisk Ungdom (SU)
Sosialistisk Venstreparti
SV – Etnisk likestillingsutvalg (ELU)
SV – Oslo
Ungdom mot EU
Ungdom mot Narkotika
Ungkommunistene
Utviklingsfondet
Venstrealliansen ved UiO
X
X
X
X