GLOBALISERINGSKONFERANSEN

Program

GLOBALISERINGSKONFERANSEN

Program

Årets tema er FRA KRISE TIL KAMP:
Verden er preget av en rekke kriser: klima, miljø, økonomi, krig, ekstremisme? Hvordan kan vi utnytte disse krisene til å kjempe fram en bedre verden?
Dette er det overordnede perspektivet på de over 60 forskjellige arrangementene på Globaliseringskonferansen 2020!

Programmet blir publisert på denne sida. Følg med!

Årets tre konferansedager har følgende fokus:

  • Fredag: Status og problembeskrivelser
  • Lørdag: Alternativer og løsninger
  • Søndag: Organisering

Vi håper disse grepene faller i smak og skaper en mer dynamisk, mangfoldig og spennende konferanse!

Plenumsmøtene i 2020 har følgende tema:

  • USA og Kina i kamp: Konsekvenser for det globale Sør
  • Globaliser kampen, globaliser håpet! Hvordan bruke muligheten globaliseringen gir til å spre sosiale bevegelser, kunnskap og demokrati
  • Et boligmarked for alle: Hvordan demokratisere boligmarkedet?
  • Sammen for en grønn fremtid! 

Noen av årets hovedinnledere og gjester:

X
X
X
X