Scroll Top

Avslutningsmøtet

Søndag 2. november var Globaliseringskonferansen over for denne gang, og ble avsluttet med panelsamtaler, appeller og musikk.


Av: Margrethe Gustavsen, nettredaksjonen


sosialistisk kor
Sosialistisk kor. Foto: Øyvind Aukrust
sunkara og bank
Bhaskar Sunkara og Helene Bank. Foto: Øyvind Aukrust

Etter fire dager med politisk dugnad, var det duket for avslutningen av Globaliseringskonferansen 2014. Programmet ble innledet av sang fra Norges Sosialistisk kor i Oslo.

Avslutningen var ikke bare en feiring av vel overstått konferanse, men også en oppsummering av noen av de viktigste lærdommene vi tar med oss etter møter om utfordringene verdens sosiale bevegelser står overfor de nærmeste årene.

Helene Bank ledet dette siste møtet, som var en samling av flere tidligere innledere, og nye appellanter.

Iraks sosiale forum, Bhaskar Sunkara fra tidsskriftet Jacobin og Stein Stugu diskuterte en rekke temaer. Samtalen strakte seg mellom den desperate situasjonen i Irak, og bevegelsens arbeid for å skape en politisk offentlighet igjen, og norske læreres streik for faglig frihet. Sunkara beskrev også situasjonen i USA, med store konflikter mellom politikere og lærere i Chicago.

Alt dette har det til felles at det handler om sosial organisering.

– I Irak, sa Ali Sahib, har det vært ulovlig å organisere arbeidere. Det er fordi en informert arbeiderklasse er farlig for eliten.

Turen kom også til et av de viktigste «buzz-ordene» i årets konferanse: prekariatet. Det viser seg at ikke alle var like enig i at dette relativt nye ordet virkelig presenterte noe nytt. Sunkara mener at prekariatet bare beskriver en tilbakevendelse til det som stort sett alltid har vært normen for arbeiderklassen.

– Arbeiderklassen har nesten alltid levd med det prekære, mente han.

Om det er nytt eller gammelt, er det i hvert fall en situasjon som forener mennesker i mange land, til kamp for et verdig arbeidsliv.

– Å skape samling er oppgaven til sosiale forum. De gir all form for aktivisme medvind. Hvis man styrker fagforeningene, vil de styrke de sosiale bevegelsene. Så det er et «gi og gi-forhold» sa Sahib, og satte ord på den felles oppfattelsen i panelet om at det viktigste vi kan gjøre for å klare dagens, og morgendagens utfordringer, er å samle oss rundt våre felles verdier, og ikke sitte på hver vår tue.

moddi
Moddi. Foro: Øyvind Aukrust

Artisten Moddi hadde også tatt turen for å avslutte konferansen. Med flere sanger må en likevel trekkes frem som spesiell. Den 32 år gamle sangen om Eli Geva, offiseren som nektet å føre sine tropper inn i Beirut, skrevet av Birgitte Grimstad, har fremdeles kraften til å få publikum til å få frysninger i 2014.

Musikken ble etterfulgt av en rekke appeller. Om hvordan vi skal få atomvåpen tilbake på agendaen, og få til den samme internasjonale enigheten rundt disse våpnene som tidligere er gjort med landminer og klasebomber.

Om regjeringens herjinger med arbeidsmiljøloven. Om å måtte kjempe mot trettentimersvakter, og retten til heltid, der mange opplever å ha en stillingsprosent på 16,5.

avslutning
Anja Bakken Riise med appell fra Klimaalliansen. Foto: Øyvind Aukrust

Klimaalliansen ba om at vi innser at frihetskampen også er klimakamp.

Vi kan ikke ha frihet på en ulevelig klode, og mange som er mindre heldige enn oss, opplever allerede at klimaendringene innskrenker deres liv og frihet.

Styreleder Nina Skranefjell og programansvarlig Jokke Fjeldstad oppsummerte konferansen før de fikk sin hyllest for et utrettelig arbeid for å lage en vellykket konferanse, som har hatt mer enn 1100 besøkende.

Avslutningsappellen var i år gitt til Handelskampanjens Heidi Lundeberg, som oppsummerte hvorfor de sosiale bevegelsene må jobbe beinhardt fremover, i et politisk klima som ikke lover godt for noen, med mindre du allerede sitter på den grønne gren.

– Norsk næringsliv vil mest sannsynlig alltid tjene penger på fattigdom og elendighet, men det er ikke greit at utenriksministere, uansett politisk farge, sier at dette er greit. Vi må skjerpe vårt informasjonsarbeid om Norsk utenrikspolitikk. Uten informasjon om hva som faktisk foregår vil ingenting endre seg.

– Først når vi bryter lydmuren er en annen verden mulig.

Og med disse ordene takker vi for nok en vellykket Globaliseringskonferanse. Vi håper at alle kommer tilbake, med nytt engasjement, nye seire, og nye kampsaker å fortelle om i 2016.

X
X
X
X