NORGES SOSIALE FORUM

medlemsorganisasjoner

NORGES SOSIALE FORUM

medlemsorganisasjoner

Norges Sosiale Forum har per juni 2018 71 medlemsorganisasjoner. Disse har stemmerett på årsmøtet og konferanseforum. Observatører har møte, -tale -og forslagsrett. Det er også et stort antall organisasjoner som er involvert i NSF og Globaliseringskonferansen, enten med arrangement, samarbeid eller økonomisk støtte, men som av forskjellige grunner ikke er formelt tilknyttet. Noen medlemsorganisasjoner har også liten aktivitet idag, men ønsker likevel å være oppført som medlemmer. Alle organisasjoner, grupper og personer er hjertelig velkomne til å bidra til NSF og Globaliseringskonferansen okke som!

ACID African Center for information and development
Alternativet
Atlas-alliansen
Attac
AUF
Bestemødre for fred
Bevegelsen for Sosialisme
BIEN – borgerlønn
Change the World – Forandre Verden
Changemaker
Cubaforeningen
Dagbladets grafiske klubb
European Kurdistan Green Organisasjon
Fellesrådet for Afrika
FIAN Norge
FIVAS Foreningen for Internasjonale Vannstudier
For Velferdsstaten
FORUT solidaritetsaksjon for utvikling
Gnist (tidligere Tidsskriftet Rødt!)
Handel og Kontor Oslo og Akershus
Humanistforbundet
Framtiden i våre hender
IKFF Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
IOGT
Internasjonale Sosialister (IS)
Industrial Workers of the World (IWW)
Den norske kirkes nord/sør-informasjon
Kvinnefronten
LAG Latin-Amerikagruppene i Norge
LO i Oslo
MadDam
Manifest tankesmie
Observatør: Stiftelsen Karibu
Manifest, forlaget
Miljøpartiet De Grønne
Motmakt
Nei til EU
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norges kommunistiske parti
Norsk Folkehøgskolelag
Nansen Fredssenter
Norges fredsråd
Norges fredsfond
Norges Kristelige Studentforbund
Norsk Folkehjelp Kristiania
NTL UNG
Occupy Oslo
Palestinakomiteen
PRESS – Redd barna ungdom
Radikal Portal
Radikalt Økonominettverk
RE:ACT
Rød Ungdom (RU)
Rødt
Senterungdommens Landsforbund
Ship to Gaza
Skolenes Landsforbund
Spire
Solidaritetsaksjonsgruppen (SAG)
Solidaritet med Kurdistan
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Sosialistisk Ungdom (SU)
Sosialistisk Venstreparti
SV – Etnisk likestillingsutvalg (ELU)
SV – Oslo
Transportarbeiderklubben postnord
Ungdom mot EU
Ungdom mot Narkotika
Ungkommunistene
Utviklingsfondet
X
X
X
X