Program 2021

GLOBALISERINGSKONFERANSEN

Program
GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2021

Årets tema er SOLIDARITET

I en tid med mye uro har koronapandemien gjort det enda vanskeligere for folk å organisere seg for ivaretakelsen av skjøre rettigheter. Selv før koronakrisen var det demokratisk tilbakegang i mange land, og med krisen som unnskyldning har en rekke autoritære regimer fått en gyllen mulighet til å innskrenke sivile rettigheter ytterligere. Dessverre er det også sånn at demokratisk tilbakeslag og økonomisk usikkerhet oftest rammer allerede utsatte grupper hardest.

 

Med dette som bakgrunn ønsker vi å løfte fram solidaritet som årets tema. Hvordan skaper vi solidaritet i krisetider? Hvordan skal det globale perspektivet bli løftet når det står dårlig til lokalt? Hvilken rolle spiller norsk sivilsamfunn overfor hverandre, og de internasjonale bevegelsene? Hvordan bygger vi ned forskjellene i en tid der den globale ulikheten blir ekstra synlig? Og hva er egentlig solidaritet i 2021?

Programmet publiseres og oppdateres forløpende.
Vi håper å se deg på DOGA og Jakob Kulturkirke 19. – 21. november!
Obs!   Denne informasjonen oppdateres jevnlig og endringer kan skje.

november, 2021

Filtrer arrangementer

fre19nov(nov 19)10:00søn21(nov 21)18:00Et lappeteppe av solidaritetshistorier - åpning10:00 - 18:00 (21) Arrangør/organisasjon: Latin-Amerikagruppene Form:VerkstedSpråk:English,Norsk,Spansk

fre19nov12:00fre13:30Hvordan ta tilbake makta i den digitale økonomien?12:00 - 13:30 Formlab Arrangør/organisasjon: Attac Norge Språk:Norsk

fre19nov15:30fre17:00De færreste av de utvalgteMinoriteten i minoriteten15:30 - 17:00 Kulturkirken Jakob Arrangør/organisasjon: Noereh

fre19nov15:30fre17:00Varmt naboskap i ny kald krig15:30 - 17:00 Mezzaninen Arrangør/organisasjon: Norges Fredsråd, Nei til Atomvåpen Språk:Norsk

fre19nov18:00fre19:30Åpningsmøte: Solidaritet og sosiale bevegelser: Kampen for alternativ globalisering20 år med Verdens Sosiale Forum og veien videre18:00 - 19:30 Kulturkirken Jakob Arrangør/organisasjon: NSF Form:PlenumsmøteSpråk:Norsk

lør20nov12:00lør13:30Plenumsmøte: Hvordan møte en ny pandemi med solidarisk vaksinepolitikk12:00 - 13:30 Kulturkirken Jakob Arrangør/organisasjon: Handelskampanjen Form:PlenumsmøteSpråk:Norsk

lør20nov15:30lør17:00IMF og gjeldskriser i sørVeier til et rettferdig pengefond15:30 - 17:00 Krypten Arrangør/organisasjon: Attac Norge Form:DiskusjonSpråk:English,Norsk

lør20nov15:30lør17:00Workshop on digital activism15:30 - 17:00 Mezzaninen Arrangør/organisasjon: Stiftelsen Karibu Språk:English

lør20nov15:30lør17:00Hvordan skape et solidarisk matsystem?15:30 - 17:00 Mezzaninen Arrangør/organisasjon: Latin-Amerikagruppene Språk:Norsk,Spansk

lør20nov18:00lør19:30Plenumsmøte: Grønt skifte eller grønn kolonialisme?18:00 - 19:30 Kulturkirken Jakob Arrangør/organisasjon: Noereh, NSF Form:PlenumsmøteSpråk:English,Norsk

søn21nov10:00søn11:30INGEN VEI TILBAKE! Aktivisme mot kjønnslemlesting10:00 - 11:30 Kulturkirken Jakob Arrangør/organisasjon: Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar Form:Filmvisning

søn21nov12:00søn13:30Womens abortion rights under attack12:00 - 13:30 Kulturkirken Jakob Arrangør/organisasjon: Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar Form:PanelsamtaleSpråk:English

søn21nov15:30søn17:00Folkedialog om solidaritet!15:30 - 17:00 FormlabSpråk:Norsk

søn21nov16:00søn17:30Plenumsmøte: Stopper solidaritet ved grensen?16:00 - 17:30 Kulturkirken Jakob Arrangør/organisasjon: NSF, Rødt, SV, UmEU Form:PlenumsmøteSpråk:Norsk

Obs!   Denne informasjonen oppdateres jevnlig og endringer kan skje.
X
X
X
X