Program 2021

GLOBALISERINGSKONFERANSEN

GLOBALISERINGSKONFERANSEN

Program

Årets tema er SOLIDARITET:

I en tid med mye uro har koronapandemien gjort det enda vanskeligere for folk å organisere seg for ivaretakelsen av skjøre rettigheter. Selv før koronakrisen var det demokratisk tilbakegang i mange land, og med krisen som unnskyldning har en rekke autoritære regimer fått en gyllen mulighet til å innskrenke sivile rettigheter ytterligere. Dessverre er det også sånn at demokratisk tilbakeslag og økonomisk usikkerhet oftest rammer allerede utsatte grupper hardest.

 

Med dette som bakgrunn ønsker vi å løfte fram solidaritet som årets tema. Hvordan skaper vi solidaritet i krisetider? Hvordan skal det globale perspektivet bli løftet når det står dårlig til lokalt? Hvilken rolle spiller norsk sivilsamfunn overfor hverandre, og de internasjonale bevegelsene? Hvordan bygger vi ned forskjellene i en tid der den globale ulikheten blir ekstra synlig? Og hva er egentlig solidaritet i 2021?

Programmet publiseres og oppdateres forløpende.

Vi håper å se deg på DOGA og Jakob Kulturkirke 19. – 21. november!

Obs!   Denne informasjonen oppdateres jevnlig og endringer kan skje.

november, 2021

Filtrer arrangementer

fre19nov(nov 19)12:00lør20(nov 20)13:30Plenumsmøte: Hvordan møte en ny pandemi med solidarisk vaksinepolitikk12:00 - 13:30 (20) Kulturkirken Jakob Arrangør/organisasjon: Handelskampanjen Form:PlenumsmøteSpråk:Norsk

fre19nov18:00fre19:30Plenumsmøte: Solidaritet og sosiale bevegelser: Kampen for alternativ globalisering20 år med Verdens Sosiale Forum og veien videre18:00 - 19:30 Kulturkirken Jakob Arrangør/organisasjon: NSF Form:PlenumsmøteSpråk:Norsk

lør20nov18:00lør19:30Plenumsmøte: Grønt skifte eller grønn kolonialisme?18:00 - 19:30 Kulturkirken Jakob Arrangør/organisasjon: Noereh, NSF Form:PlenumsmøteSpråk:English,Norsk

Obs!   Denne informasjonen oppdateres jevnlig og endringer kan skje.
X
X
X
X