GLOBALISERINGSKONFERANSEN

Praktisk info

GLOBALISERINGSKONFERANSEN

Praktisk info

Her finner du relevant info for medlemsorganisasjoner og arrangører om stand, innmelding og oppdatering av møter, mobilisering og påmelding. Oppdateres.

FRIVILLIG

Globaliseringskonferansen er drevet av frivillighet. Og vi trenger deg som vil gi litt ekstra for å gjøre en annen verden mulig.

Stand på Globaliseringskonferansen

Standområdet vil i år være utendørs. Det er også mulig med større stander, installasjoner og utstillinger etter nærmere avtale, i parken mellom kirka og DOGA.

Møteoppdatering

Meld inn ditt møte til Globaliseringskonferansen 2020!

De fleste plassene er fylt, men det er noen resterende plasser igjen i programmet.

Du finner oversikt over innmeldte møter her.

Mobiliseringspakke

Vi har ingen rike onkler og er helt avhengige av deg, din organisasjon, og ditt nettverk for å mobilisere til konferansen! Her finner du delebilder, bannere til nettsider og mer

REISEDEKNING
FOR UNGDOM

Vi ønsker at flest mulig skal kunne delta på Globaliseringskonferansen, uavhengig av økonomisk situasjon. Derfor har vi et fond for å dekke deler av billigste reisevei til personer som ikke bor i Oslo-området. Fondet er begrenset og førstemann til mølla-prinsippet gjelder, frist 1. august.

OVERNATTING

Vi tilbyr gratis overnatting på Tøyen skole. Deltakere på ungdomsprogrammet er prioritert, men vi ønsker å tilby alle som trenger overnatting en plass. Begrenset antall plasser. Meld din interesse ved påmelding!

X
X
X
X