Scroll Top

Det digitale Globkonf!

DIGITAL KONFERANSE

Velkommen til det digitale Globkonf! På årets Globaliseringskonferanse vil vi strømme noen av våre møter.

Møtene vi strømmer er:

Fredag 14:00  – 15:00: Medlemsmøte: Students by day, rebels by night? – https://vimeo.com/647713661
Fredag 15:30 – 17:00: Medlemsmøte: Varmt naboskap i ny kald krig – https://vimeo.com/646913557
Fredag 18.00 – 20.00: Åpningsmøte: Solidaritet og sosiale bevegelser: Kampen for alternativ globalisering – https://vimeo.com/646075150
Lørdag 12.00 – 13.30: Plenumsmøte: Hvordan møte en ny pandemi med solidarisk vaksinepolitikk – https://vimeo.com/646197620
Lørdag 18.00 – 20.00: Plenumsmøte: Grønt skifte eller grønn kolonialisme – https://vimeo.com/646198438
Søndag 16.00 – 18.00: Plenumsmøte: Stopper solidariteten ved grensen? – https://vimeo.com/646198976

Link og mer informasjon vil komme før åpningsmøte.

X
X
X
X