Scroll Top

En hilsen fra Irak

(Demo)

Norges Sosiale Forum hadde det første møtet med det Irakiske Sosiale Forum under Verdens Sosiale Forum i Tunisia i 2013. På bakgrunn av dette inviterte NSF representanter fra ISF til Globaliseringskonferansen 2014 som internasjonalt vennskapsforum. Dette vennskapet fortsetter også inn i 2015. Som NSF er også Irakiske Sosiale Forum et felles prosjekt for sosiale bevegelser, fagforeninger, sivilsamfunnsorganisasjoner og aktivister i Irak som kjemper for menneskeretttigheter, fred og sosial rettferdighet, og mot nyliberal politikk og militarisme.

ISF arrangerer sitt forum 1. – 3. oktober i år. Dette er det andre sosiale forum som arrangeres i Irak. Det første forumet ble avholdt i semptember 2013. Dette var før IS, eller Daesh som de kalles i regionen, fikk fotfeste og forumet var preget av optimisme. Forumet ble en stor suksess med over 3000 deltagere, og 150 deltagende irakiske sivile organisasjoner, og var til da det største nasjonale forumet avholdt i et arabisk land.

Snart to år sernere er det definitivt et annet, og langt mindre optimistisk Irak vi ser. Likevel er det blant de sivile organisasjonene vi kan se kimen til hvordan en varig fred kan skapes. Dette vil også naturlig nok være hovedtema for forumet.

Det Irakiske Sosiale Forumet har blant sine medlemmer organisasjoner som jobber med kvinnesak, miljøvern, ytringsfrihet og faglige rettigheter. For NSF er det oppløftende og inspirerende å se hvordan de jobber med disse sakene midt i den vanskelige situasjonen landet befinner seg i. Det er et stort behov for internasjonal solidaritet med ISF og de organisasjonene som jobber med å etablere et fungerende sivilt samfunn i Irak.

X
X
X
X