Scroll Top

Globkonf2022: Meld inn møter nå!

Globkonf 2022 tema og sted ny

Våre medlemsorganisasjoner skal nå ha fått tilsendt en e-post med informasjon om møteinnmelding til årets Globaliseringskonferansen! Og vi ser frem til å gå igjennom hva som kommer opp.

Årets tema er “Strategier for en bedre verden”.

Delte kriser – felles løsninger?

Både i Norge og globalt står sosiale bevegelser overfor en rekke globale kriser: vi har i dag en ulikhetskrise, en femicidekrise, en atomvåpenkrise og en klima- og naturmangfoldskrise. Selv om disse krisene treffer oss forskjellig, er de samtidig uløselig knyttet til hverandre, noe som åpner for samarbeid på tvers av bevegelser.

Årets Globaliseringskonferanse inviterer derfor til høyttenkning om hvordan vi best kan samordne og mobilisere kreftene våre på måter som tar oss i retning av en bedre verden. Kan krisene egentlig være et mulighetsrom for å bevise at en annen verden faktisk er mulig?

Frist for innmelding av møter er 10. mai!
Frist for tilbakemelding på innmeldte møter: 20. mai
Frist for ferdig møtebeskrivelse: 19. juni
Frist innledere: 8.august

Evt spørsmål om skjema og prosessen kan sendes til program@globalisering.no. Gi oss en lyd dersom du eller din organisasjon ikke har mottatt epost om møteinnmelding.

X
X
X
X