Scroll Top

Grenseløst arbeidsliv

Daniel Charles Hextall, faglig leder i Sosialistisk Ungdom

Globalisering og handelsavtaler har gjort at vi får tilgang til varer og tjenester som tidligere har vært utilgjengelig for Norge. Schengen-avtalen gjør at vi kan feriere utenfor landet uten å vise pass og EØS-avtalen har koblet oss på det europeiske arbeidsmarkedet som gjør at vi kan bosette oss og arbeide praktisk talt hvor som helst. Hva koster denne friheten?

Norske hjørnesteinsbedrifter som tidligere var eid av lokale kapitalister eies i dag av multinasjonale selskaper. Hvilke utfordringer gir dette lokalsamfunnene som livnærer av disse bedriftene? Hvilke muligheter har arbeidere til å påvirke sin egen arbeidshverdag når sjefkontorene flyttes lengre unna?

I Norge har vi bedre vilkår for kvinner i arbeidslivet enn i deler av Europa og USA. Dette skyldes en sterk velferdsstat og samspillet mellom stat og næringsliv. Hvordan vil kvinner i arbeid bli påvirket når arbeidslivet harmoniseres mellom EU og USA gjennom TTIP-avtalen?

I 2014 var en av fire ungdommer arbeidsløse i Eurosonen, mens tre av fem spanske ungdommer manglet jobb. Dette har gjort at ungdommer i Europa må flytte for å få jobb. Hvordan kan vi forhindre at de blir utsatt for sosial dumping når Schengen og EØS-avtalen gir frislipp til arbeidsinnvandring?

Handelsavtaler skal bety bedre liv for folk flest

Handelsavtaler er viktige for Norge. Norge er en liten og åpen økonomi, som lever av å selge varene våre til verden. Samtidig som handelsavtaler må legger til rette for økt verdiskaping, må de også legge til rette for å bedre livene til folk flest. Økt verdiskaping er ikke noe poeng i seg selv om ikke det kommer folket til gode.

Selv om det ikke vil bli full harmonisering av arbeidslivet vil et større marked gi større konkurranse og økt press for å fjerne reguleringer. Et fritt marked vil bety et press for likere standarder. Standarder som ikke blir like gode som de norske. Hvordan kan Norge ta sin del i verden, uten å gi opp de prinsippene som har gjort oss til et foregangsland når det kommer til HMS, samspill i arbeidslivet og utvikling av ny miljøvennlig teknologi?

Det norske samfunnet er bygget med verktøy som sterkt trepartssamarbeid, strenge statlige reguleringer og offensive bevilgninger til teknologiutvikling. Kan vi godta at fremtidige handelsavtaler fjerner medlemslandenes verktøykasser?

Hvilken pris er vi villige til å betale for å delta i det globaliserte arbeidslivet?

Fagforbundet Ung, Industri Energi Ungdom og Sosialistisk Ungdom prøver å svare på disse spørsmålene på Globaliseringskonferansen, under møtet Grenseløst arbeidsliv, fredag 28 oktober. 


 

 

 

 

X
X
X
X