Scroll Top

Lyst til å lage designet til neste års konferanse?

27. til 30. oktober 2016 er det igjen duket for Globaliseringskonferanse. Folkets hus fylles opp med engasjerte deltakere og innledere. Vi starter i år med å utforme det visuelle uttrykket til konferansen. Det skal lages flyere, plakater, elementer til en nettavis og nettsiden.

Oppdraget er betalt og vi er åpne for forslag til bruk av både utradisjonelt visuelt uttrykk og virkemidler i promoteringsarbeidet. Send inn deler av tidligere arbeid og innspill til ideer til utforming av det visuelle for neste års konferanse til globalisering@globalisering.no så fort som mulig.

X
X
X
X