Scroll Top

GLOBALISERINGSKONFERANSEN

MØTEOPPDATERING

GLOBALISERINGSKONFERANSEN

Program

Under finner du et skjema for egenoppdatering av møter og arrangementer for programmet på disse nettsidene. På denne måten håper vi å gjøre det enklere å holde nettprogrammet løpende oppdatert, uten å gå gjennom NSF-kontoret, og dermed spare både NSF og deg for arbeidet og de feil og misforståelser det ofte medfører.

X

Møteoppdatering

Legg ditt arragement inn i nettprogrammet til GK20

NeiJa

NeiJa

Legg inn ny

Arabic Dansk English Kurdisk Norsk Portugisisk Russisk Spansk Svensk

Bokbad Byvandring Diskusjon Filmvisning Folkemøte Foredrag Konsert Markering Paneldebatt Panelsamtale Plenumsmøte Radiokino Seminar Spill Strategimøte Teater Verksted Workshop

Avansert nivå Grunnleggende nivå Innføring/ For dummies Mellomnivå

Legg inn ny

6-3 = ?

X
X
X
X