Scroll Top

oktober, 2018

fre12okt10:00fre11:30Kapitalen på kjøpesenteretF-1110:00 - 11:30 Hallen 3 Arrangør/organisasjon: Gnist, Oslo/Akershus Handel og Kontor Form:Verksted,WorkshopSpråk:NorskNivå:Grunnleggende nivå

Møtedetaljer

Bak dørene på kjøpesenteret finner vi en hel verden av varer. Vi skal ta med deg bak varene i hyllene og til livene arbeidere som lager dem, selger dem og til dem som tjener penger på dem. Hvordan fungerer markedet, hvor skapes verdier og hvem sitter igjen med hva når kjøpesenteret stenger.

Tid

(Fredag) 10:00 - 11:30

Møterom

Hallen 3

Arrangør/organisasjon

Gnist, Oslo/Akershus Handel og Kontor

Innledere

John Thomas Suhr, Jokke Fjeldstad

Lengre beskrivelse

Bak dørene på kjøpesenteret møter du en verden av varer. Varene blir distrubiert i et marked. Hvordan fungerer dette markedet? Hvem har makt i markedet? Vi vil se på hvordan produksjonen av varer er organisert i samfunnet. Hvorfor varene har verdi i markedet? Hvem som skaper den verdien? Og hvordan denne verdien blir fordelt i vår tid. John Thomas Suhr og Jokke Fjeldstad har laget et nytt kursopplegg for Oslo/Akershus Handel og Kontor for å gi fagorganiserte bedre innsikt i hvilke krefter som påvirker arbeidslivet. De siste årene ser vi en mer offensiv arbeidsgiverside i møte med en defensiv fagbevegelse. Aggressive arbeidsgivere oftere enn før møter krav om tariffavtaler med skepsis og motstand. Det borgerlige stortingsflertallets reversering av Arbeidsmiljøloven fikk støtte fra Spekter, Virke og NHO.Spekter har tatt til orde for å fjerne AFP i tariffavtalene. NHO stiller seg i spissen for å bruke EØS-avtalen mot landsomfattende tariffavtaler. Fagbevegelsens hovedutfordring er at en borgerlig regjering, aggressive arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidsgivere i praksis ser på landsomfattende tariffavtaler og velferdsordninger som trusler mot konkurranseevnen. Derfor brukes konkurranseutsetting og privatisering, sosial dumping, bemanningsbransjen og EØS-avtalen for å undergrave lov- og avtaleverk. Vi trenger er en ny forståelse av markedskreftene, interssene til arbeidsgiver og arbeidstager for at fagbevegelsen igjen skal komme på offensiven for et bedre samfunn.
X
X
X
X