Scroll Top

Takk til alle som bidro til å gjøre Globaliseringskonferansen 2022 mulig!

Globaliseringskonferansen-2022-079-1

Første og andre oktober avholdt Norges Sosiale Forum og mange av våre 71 medlemsorganisasjoner Globaliseringskonferansen for femtende gang. Årets konferanse var, grunnet koronapandemien, den tredje på tre år. Til tross for at vi derfor hadde valgt å nedskalere konferansen noe, var vi på forhånd veldig spente på om det kom til å bli for mye med konferanse også i år. Kom folk til å dukke opp?

Det gjorde de! Nå som vi er på den andre siden, kan vi konkludere med at det ikke ble for mye. Årets konferanse trakk rundt 600 deltakere, inkludert en imponerende kontingent fra Sosialistisk ungdom, som deltok med hele 200 medlemmer (!). På konferansens åpningsmøte om nyliberalismen, hvor den britiske journalisten og forfatteren Owen Jones innledet, fylte vi den store Hallen på DogA, og ble i tillegg nødt til å strømme møtet til naborommet. Generelt var de fleste møtene på konferansen godt besøkt, og konferansegjengerne fordypet seg i alt fra flyktningepolitikk til bitcoins.

I løpet av konferansen stilte om lag 75 innledere og panelister opp og ga møtene innhold. Blant disse var representanter fra fagbevegelse, klima- og miljøbevegelse, fredsbevegelse, solidaritetsorganisasjoner, politiske partier og akademia. Vi hadde innledere som hadde reist til Oslo helt fra Argentina, Brasil, Indonesia, Danmark, Sverige og Storbritannia, så vel som fra rundt om i Norge. Her hadde medlemsorganisasjonene lagt ned et massivt arbeid i å hanke inn folk og organisere møter!

Styret i NSF vil gjerne takke alle som bidro til å gjøre Globaliseringskonferansen 2022 mulig, inkludert medlemsorganisasjonene våre, alle innledere og panelister, de mange som jobbet frivillig og ikke minst deltakerne som møtte opp og lyttet og diskuterte.

Tusen takk også til de som bidro økonomisk. Uten støtte fra Oslo kommune, Fritt ord, Karibu, Erasmus+ ungdom og For velferdsstaten, hadde konferansen vært en ganske annen.

Globaliserer vi kampen, globaliserer vi håpet! En annen verden er mulig.

 

 

X
X
X
X