Scroll Top

Vi inviterer til samtale med sosial bevegelse i Bagdad

I september 2013, gjennomførte Irakiske Sosiale Forum det første Irakiske motsvaret til Globaliseringskonferansen, det Irakiske Sosiale Forum. Forumet ble en stor suksess med over 3000 deltagere, og 150 deltagende irakiske sivile organisasjoner, og var til da det største nasjonale forumet avholdt i et arabisk land.

Det Irakiske Sosiale Forum (ISF) er et felles prosjekt for irakiske sosiale bevegelser, fagforeninger, sivilsamfunnsorganisasjoner og aktivister i Irak som kjemper for menneskerettigheter, fred og sosial rettferdighet, og mot nyliberal politikk og militarisme.

I dag (1.oktober) begynner ISF sitt andre Irakiske Sosiale Forum om «Sameksistens og sivile fred», som skal holdes 1.-3. oktober på Abu Nawas Gardens i Baghdad. Under forumet, forventes det blant annet over 50 ulike verksteder og seminarer om tematikken, en fredsmaraton og en markering for den internasjonale dagen for ikkevold, 2. oktober.

Mediebildet fra Irak preges selvsagt av grusomme overgrep, krigshandlinger og militær strategi, og at det sivile samfunnet forsvinner i denne dekningen. Samtidig så er det i det sivile samfunnet at en langvarig fred må etableres. Det er i kritiske situasjoner som den Irak befinner seg i nå, at det er viktigst å lytte til stemmene fra sivilsamfunnet.

NSF inviterer derfor til en Skype samtale med ISF i Bagdad, vårt vennskaps forum, på lørdag, 3.oktober, kl 10.00-11:30 på Frivilighetshuset på Tøyen (Kolstadgata 1).  Her kan du snakke direkte med irakerne, og har mulighet for å stille spørsmål om dagens situasjon i Irak.

Enkelt mat serveres.

For mer informasjon, se http://www.iraqicivilsociety.org/archives/4527 eller ta kontakt med Ole Pedersen: ole.m.y.pedersen@gmail.com

X
X
X
X