Scroll Top

– Alle må komme på Globaliseringskonferansen!

Fremover presenterer vi Norges Sosiale Forum her på bloggen. Norges Sosiale Forum er en allianse av 70 norske organisasjoner med et felles formål: En mer rettferdig og demokratisk verden hvor mennesker, samfunn og miljø prioriteres over økonomisk gevinst.

Hvis du er opptatt av Palestina har du garantert hørt slagordet “Boikott Israel, fritt Palestina!”. Men boikott er bare én av de tre reaksjonene BDS-bevegelsen mener Israel bør møte fra verdenssamfunnet. BDS står for boikott, deinvesteringer og sanksjoner, og samtidig som bevegelsen får stadig mer gjennomslag opplever BDS-aktivister nye forhindringer. I Frankrike ble en demonstrant arrestert fordi hun gikk med en boikott-t-skjorte, og boikott av israelske varer blir sett på som “rasehat”. Omar Baghouti, en av grunnleggerne av BDS-bevegelsen, nektes utreise av Israel selv om han er gift med en israelsk statsborger og har permanent oppholdstillatelse.

Vi tok en prat med Anna Lund Bjørnsen (27) om hva som skjer med BDS for tida og hvorfor hun skal på Globaliseringskonferansen. Anna er leder av Fellesutvalget for Palestina, en paraplyorganisasjon av i underkant av 30 norske organisasjoner som støtter palestinernes sak. Sammen med Palestina-komiteen har FuP tatt initiativ til et opprop mot Israels angrep på BDS-bevegelsen, som Norges Sosiale Forum er blant de som støtter. Annas topp én saksområde er Palestina, men hun blir også engasjert av feminisme og global urettferdighet.

Først: hvorfor er det akkurat boikott, deinvesteringer og sanksjoner som er de riktige virkemidlene?
BDS-bevegelsen har tre krav: å få slutt på okkupasjonen av Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem, at palestinere i Israel skal få like rettigheter som jøder i Israel og at palestinere i eksil får vende tilbake som fastslått i FNs resolusjon 194. Da vil palestinerne få innfridd sine grunnleggende rettigheter. BDS er ikke en løsning, men et virkemiddel. Det er ingen fredsprossess eller reelle forhandlinger når maktbalansen er så skeiv, når én part okkuperer den andre.

Det er som slagordet altså: “Ingen fred uten frihet”?
Palestinerne har ingen forhandlingskort å spille, de prøvde dialog med Oslo-avtalen i 1994. Så lenge Israel ikke ønsker fred eller en palestinsk stat kommer man ingen vei. Derfor må verdenssamfunnet legge press på Israel og gjøre internasjonal lov relevant for Israel igjen. Israel slutter ikke å bygge ulovlige bosetninger så lenge det ikke får konsekvenser.

Men hva vil palestinerne da?
BDS er ikke noe vi har funnet på, men et initiativ fra 170 organisasjoner fra det palestinske sivile samfunnet. Vi jobber for BDS fordi palestinerne ønsker det. Jeg tror det er mange som ikke anerkjenner at det er så store angrep på ytringsfriheten i Midtøsten. Det er en så voldelig kontekst at det blir litt sånn “Hæ, er det ikke blodbad?” Hadde dette skjedd i Norge hadde reaksjonene vært mye større, men vi må slå ned på ytringsfrihetsbrudd uansett.

Hva skjer med BDS for tida? Hva handler oppropet om?
BDS er en voksende bevegelse som får mer og mer gjennomslag. Store utenlandske investeringer i Israel går ned, og selskaper som Veolia og Sodastream trekker seg ut enten fra de ulovlige bosetningene på okkupert palestinsk område eller fra Israel. Kulturpersonligheter avlyser besøk og konserter i Israel, fra Stephen Hawking og Lauryn Hill til vår egen Moddi. Samtidig ser vi at Israels reaksjon på dette er å forsøke å bekjempe BDS, både ved lover, angrep og å nekte inn- eller utreise. Det er et klart angrep på ytringsfriheten.

La oss late som om jeg ikke skjønner hva som er galt med ytringsfrihetsbrudd for intervjuets skyld: hva er problemet med det da?
Når BDS-aktivister blir arrestert for å gå med “Boikott Israel”-t-skjorte blir noen type ytringer kriminalisert, det brukes helt ekstreme virkemidler for å bekjempe helt lovlige ytringer. En av grunnene til at vi har tatt initiativ til dette oppropet er å få vite hvor Norge står, om vi er på linje med Nederland og Sverige der BDS er en legitim bevegelse eller ikke.

Du skal jo selvfølgelig på Globaliseringskonferansen! Men det finnes jo mye å bruke tida si på og mange organisasjoner å engasjere seg i. Hvorfor akkurat Globaliseringskonferansen?
På grunn av samholdet, engasjementet og det utrolige viktige i å oppleve bredden i folks engasjement og størrelsen på bevegelsen for rettferdighet og frihet her i Norge. En skikkelig motivasjonsboost!

Hva gleder du deg mest til på Globaliseringskonferansen?
Stormøtene! Store navn og innledere, samt folk man ikke har hørt om men som virkelig inspirerer til videre kamp for det man tror på.

Anna og Jorunn Tempelhøyden
Anna og Jorunn på Tempelhøyden

Hvem håper du at ikke kommer på Globaliseringskonferansen?
Alle må komme på konferansen!

Hvilke tre personer, døde eller levende, vil du dra på Globaliseringskonferansen med?
Roger Waters i Pink Floyd har blitt aktivist i sine eldre dager, hadde vært morsomt å henge med han på konferansen. I tillegg ville jeg reist med den palestinske aktivisten og poeten Rafeef Zidaye og Arthur Svensson, palestinaforkjemper og tidligere leder i Kjemisk Forbund (det som i dag heter Industri Energi).

 

 

Les oppropet fra Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen her:

Stopp Israels angrep på BDS-bevegelsen og kriminalisering av menneskerettighetsaktivister
De undertegnede organisasjonene er bekymret over de økende angrepene mot enkeltpersoner og organisasjoner som bruker retten til ytringsfrihet og fredelige midler for å forsvare palestinernes grunnleggende rettigheter. Vi ser en urovekkende utvikling i Israel, Europa og USA, der målet synes å være å kriminalisere politisk aktivisme rettet mot den israelske okkupasjonen.

Angrepene er først og fremst rettet mot organisasjoner og enkeltpersoner som støtter en palestinsk oppfordring fra 2005 om boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) av staten Israel inntil denne respekterer folkeretten og palestinernes rettigheter. 170 organisasjoner fra det palestinske sivile samfunnet stod bak oppfordringen som krever at Israel avslutter sin okkupasjon og kolonisering av arabisk land, river muren, gir fulle rettigheter til Israels palestinske befolkning og anerkjenner palestinske flyktningers rett til å vende tilbake til sine hjem og eiendommer i tråd med FN-resolusjon 194.

BDS-aktivister i Frankrike blir rettsforfulgt med den begrunnelse at boikott av israelske varer blir betraktet som “rasehat”. I New York har guvernør Andrew Cuomo nylig uttalt at selskaper og organisasjoner som vedtar boikott av Israel selv skal boikottes og miste retten til offentlig støtte. På en israelsk anti-BDS-konferanse 28. mars i Jerusalem oppfordret etterretningsminister Yisrael Katz til “sivile målrettede elimineringer” av BDS-ledere og aktivister ved hjelp av israelsk etterretning.

Amnesty International krever i en rapport av 12. april i år at Israels regjering slutter å true de som forsvarer menneskerettigheter og at disse beskyttes mot angrep. Amnesty er spesielt bekymret for Omar Barghouti, en av grunnleggerne av BDS-bevegelsen, som er gift med en israelsk statsborger og har permanent oppholdstillatelse i Israel. Han ble i mai nektet utreise av israelske myndigheter, og er utsatt for trusler.

The International Federation for Human Rights (FIDH), har uttalt at de anerkjenner personers rett til å støtte opp om BDS-oppropet, og oppfordrer stater til å respektere og opprettholde retten til ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.

The European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) krever en umiddelbar slutt på kriminaliseringen av BDS-bevegelsen og har fått tilslutning fra 356 menneskerettighets- og humanitære organisasjoner, fagforeninger, kirkegrupper fra hele Europa, deriblant 26 norske.

I april i år fastslo det svenske utenriksdepartementet at BDS “er en sosial bevegelse” og at “regjeringer bør ikke blande seg inn i synspunktene til sivile organisasjoner”. Den nederlandske utenriksministeren har sagt at BDS er beskyttet av ytringsfriheten. I tillegg har den irske utenriksministeren sagt at det er et legitimt politisk standpunkt å støtte BDS, og at de følger med på Barghoutis situasjon.

Uavhengig av støtte til BDS er de undertegnede enige om viktigheten av å verne om retten til organisasjons- og ytringsfrihet, og bekymret for truslene og angrepene mot deler av sivilsamfunnet som støtter BDS. Vi ber derfor utenriksminister Børge Brende og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Annicken Huitfeldt, om å ta et klart standpunkt som forsvarer enkeltpersoner og organisasjoners rett til å argumentere for boikott og sanksjoner av Israel, og retten til bruk av fredelige midler for å forsvare palestinernes grunnleggende rettigheter.

 

X
X
X
X