Scroll Top

EUROPEEN SOSIAL FORUM

3820-Forelesning-552x366 (Demo)

I November reiser Nina Skranefjell og Ole Pedersen fra Norges Sosiale Forum til Firenze for å delta på et Europeisk Sosialt Forum, i regi av WSF Italia. Her vil saker som kuttpolitikken i Europa stå høyt på agendaen.

3820-Forelesning-552x366

Fra 2002-2010 ble hvert andre år European Social Forum avholdt i en europeisk storby. WSF i Italia vil holde et tilsvarende forum i Firenze 8-11 november. Dette har ikke som mål å ta over for ESF, men å være et forum som samler flest mulig av de sosiale bevegelsene i Europa for å debattere og lage felles fremtidsplaner, og blandt annet samles om en felles motstand mot kuttpolitikken som nå herjer Europa.

Milano 14-16 september ble det avholdt et forberedende møte i Milano, der man diskuterte programmet for forumet. Det ble definert fem fokusområder for møtene: Demokrati i Europa; Finans, gjeld og kuttpolitikk; Arbeid og andre sosiale rettigheter; Naturlige og sosiale fellesgoder samt offentlige tjenester; og Europas rolle i middelhavslandene og verden. Programmet innenfor hvert av fokusområdene blir i stor grad bestemt og arrangert av organisasjonene.

Vi vil oppfordre alle organisasjonene til å sende folk til Firenze da vi mener det er viktig at de sosiale bevegelsene samarbeider godt på tvers av landene. I lys av krisa i Europa er det viktigere enn noen gang å ha en felles kamp mot politiske ideer som øker fattigdom og sosiale forskjeller, og dessuten å samarbeide godt med de nye sosiale bevegelsene, slik at vi fremstår som en samlet masse med felles mål.

World Social Forum

World Social Forum er et verdensomspennende forum tilsvarende det European Social Forum var; et sted der sosiale bevegelser møtes for å diskutere politiske problemer og mulige løsninger, samt lære av andres erfaringer. Det startet som en reaksjon på Verden Økonomiske Forum som hver vår avholdes i Davos, der ledere og økonomer fra hele verden møtes for å diskutere verdens økonomi, og i stor grad fremme en nyliberalistisk politikk.

De første forumene ble avholdt i Porto Alegre, Brasil, men de senere årene har forumet vært arrangert i forskjellige land fra år til år. Neste WSF finner sted i Tunis, Tunisia 24-28 mars 2012.  Norges Sosiale Forum ble startet etter inspirasjon fra WSF og ESF, og WSF fungerer i stor grad på samme måte som Globaliseringskonferansen, men i mye større skala.

Joint Social Forum

Etter ESF i Malmø 2008 bestemte ca 20 europeiske fagforeninger og sosiale bevegelser seg for at de ville starte en samlet diskusjonsprosess. Hver vår avholdes Spring Summit, der EU’s ledere annonserer sine sosiale og økonomiske prioriteringer. De ønsket å lage en stor plattform for nasjonale fagforeninger og antiglobaliseringsorganisasjoner slik at disse gjennom felles arbeid kan uttrykke sin egen agenda og politiske prioriteringer, og de ønsket at dette skulle avholdes i forkant av Spring Summit.

Torsdag 08. november 2012

X
X
X
X