Scroll Top

SOSIALT FORUM I TUNISIA MED AKTIVISTER FRA OVER 4000 ORGANISASJONER FRA HELE VERDEN

3969-IMG-3075-552x366 (Demo)

Mer enn 20.000 aktivister og over 4000 organisasjoner og bevegelser deltok på Verdens sosiale forum i den tunisiske hovedstaden Tunis i påska. Årets Hovedtema var karama, som betyr verdighet på arabisk.

3969-IMG-3075-552x366

Bakgrunn for Verdens sosiale forum 

Verdens Sosiale Forum (World Social Forum, WSF) ble startet i Brasil i 2001 som et motstykke til Verdens økonomiske forum som hvert år samler maktelitene i Davos i Sveits. WSF arrangeres annet hvert år på forskjellige steder i verden, og har blitt en viktig møteplass for sosiale bevegelser og de fleste andre organisasjoner som arbeider for en annen og mer rettferdig verden.

Verdens sosiale forum – er kaotisk, overveldende og som en politisk batteriladning. Vi er mange og vi kommer fra hele verden. Det er en møteplass for verdens organiserte grasrotbevegelse. Men som Aksel Nærstad i Utviklingsfondet, medlem i Norges sosiale forum (NSF), sier – En annen verden skapes ikke av slike fora, men de bidrar absolutt.

Plassert i arabiske vårens vugge
Tunis var valgt som sted for årets sosiale forum for å hylle den arabiske våren som startet med opprøret i Tunisia i Sidi Bouzid 17. desember i 2010. De siste årene har sosiale bevegelser i Tunisia, Egypt og Libya oppnådd å avsette illegitime regimer og jobber nå intenst med å utvikle demokratiske styresett. Revolusjonene, krigene og konfliktene i Afrika og støtte til et fritt Palestina satte preg på forumet, men det var et enormt mangfold av tema som ble tatt opp på de mange hundre seminarene som ble avholdt.

Det var politisk givende å delta på en av verdens største grasrotkonferansen i et land som Tunisia – hvor vertskapet for konferansen kun for kort tid siden deltok i å starte revolusjonen. Revolusjonen er ikke ferdig – den fortsetter og de jobber hardt for at den skal gå i folks og ikke Salafistenes favør.

Tunisiere forteller oss at ingen hadde forventet at det skulle bli lett med en revolusjon, og det ble det heller ikke. Tunisia er i dag preget av mye politisk usikkerhet og høy arbeidsledighet. Samt en intens politisk kamp om hvem som skal forme framtidas Tunisia.

“I believe that the project of the “islamization” of society through violence and ideology is failing. People, in many occasions, reject the salafists and force them to withdraw.” Messaoud Romdhani – Tunisier og medlem i the organizing committee of the World Social Forum.

Nylig har venstresidepartiene gått sammen i et samlingsparti for å ha mulighet til å få innflytelse gjennom valget som er varslet at skal komme til høsten.

Norges sosiale forums deltakelse
NSF deltok på konferansen med flere delegater. Vi forsøkte så godt vi kunne å koordinere den norske delegasjonen i Tunisia og hadde to egne møter. Blant norske organisasjoner var Attac, Karibu, Norsk bonde og småbrukarlag, Nei til EU, EL & IT Forbundet, Utviklingsfondet, For velferdsstaten og Folkehjelpa tilstedet ved årets konferanse.

Ett av møtene Norges Sosiale Forum organiserte var et møte om Den norske velferdsmodellen. Vi ønsket å dele erfaringer som har blitt gjort oppe i nord. Vi ønsket å legge vekt på sosiale bevegelsers rolle i å skape et forholdsvis egalitært samfunn. Vi valgte derfor å fokusere på fagbevegelsen sin rolle i norsk historie for å skape den norske velferdsstaten. Vi ønsket ikke å legge frem den norske modellen som en mal for andre, og la spesielt vekt på behandling av asylsøkere og Norges rolle i utlandet. Ellers snakket vi om former for omfordelingssystemer, velferdsformer og klassekompromisset. En sterk arbeiderbevegelse, trepartssamarbeid og stor middelklasse ble dratt fram som viktige elementer. På møtet deltok flere representanter fra tunisisk arbeidsbevegelse. En av deltakerne mente at de i Tunisia hadde forhold som lignet på det norske fordi de har en stor middelklasse og en sterk fagbevegelse og var interessert i mer informasjon om den Norske modellen. Den tunisiske Fagorganisasjonen UGTT med over 500.000 medlemmer fordelt på 24 regionale organisasjoner har en sterk posisjon i det tunisiske sivilsamfunnet og var sterkt medvirkende til revolusjonen.

Vi i Norges Sosiale forum har hatt en stor opplevelse i Tunis, vi kommer tilbake med nytt mot, ny kunnskap og en god dose kontakter fra blant annet det tunisiske sosiale forumet. Det å møte kvinneaktivister, fagforeninger og andre organisasjoner fra blant annet de arabiske landene er viktig for å styrke samarbeidet og solidariteten på tvers av kontinenter: I tillegg må vi jobbe for å skape andre bilder på befolkningen fra de arabiske landene som stadig blir stigmatisert fra vesten.

Mer informasjon og relevante artikler:

Klassekampen: http://www.klassekampen.no/61341/article/item/null

Fagbladet: http://www.fagbladet.no/article6612323.ece

Frifagbevegelse: http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article6591519.ece

Sitater i denne saken er hentet fra:

Utviklingsfondet – http://www.utviklingsfondet.no/nyheter/utviklingsfondet_pa_verdens_sosiale_forum

Verdens sosiale forum i Tunisia –  http://www.fsm2013.org/en/node/344

Tirsdag 07. mai 2013

Related Posts

X
X
X
X