Scroll Top

Globaliseringskonferansen 2016

Hold av 27. – 30. oktober og bli med på Norges største politiske verksted!

Globaliseringskonferansen arbeider for en mer rettferdig og demokratisk verden hvor mennesker, samfunn og miljø prioriteres over økonomisk gevinst.

Temaet for årets konferanse er GRENSELØS: miljø, konflikt og økonomi.
Verden er preget av grenser: Noen fysiske, noen territorielle, og andre mentale. Naturen har sine grenser i form av hav, skoger og fjell. Mennesker har laget sine egne grenser: For mange mennesker rundt om i verden, utgjør disse grensene og barrierene forskjellen mellom liv og død, sult og rikdom, og frihet og undertrykkelse.

Globaliseringskonferansen er for deg som tror at en annen verden er mulig.27. – 30. oktober samles rundt 2000 deltagere fra sosiale bevegelser og sivilsamfunn for en fire dager med over 70 seminarer, debatter og workshoper. I tillegg blir det filmvisning, konserter, bokbad, kunstutstilling og kulturbarnehage.

Programmet oppdateres fortløpende på globalisering.no. Dagspass vil bli lagt ut for salg i slutten av juni.Globaliseringkonferansen arrangeres annet hvert år av Norges Sosiale Forum og er et møtested for alle med sosialt og politisk engasjement.

Du kan kjøpe billetter her

Giovanni

“I’m not a U.N. conflict resolution person. I’m not even a humanitarian aid doctor, and I can’t tell you the times of how helpless I’ve felt to have people dying in front of me, and I couldn’t save them. All I am is a witness. […] A colleague of mine described it as to shine a light in the darkest corners of the world.”

Janine di Giovanni er krigsreporter og skriver for blant annet Newsweek, Vanity Fair, New York Times og BBC. Hun dekker voldelige konflikter over hele verden med et ønske om å vise de menneskelige tapene krig fører til. Hun kommer på GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2016: GRENSELØS!

herning

Linn Herning har skrevet boka “Velferdsprofitørene” om de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester. Hva skjer når de får ansvaret for skoleelever, pleietrengende og barnehagebarn? Herning kommer selvfølgelig på GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2016 for å lære oss mer om det!

Elizabeth

Elizabeth Mpofu er leder av La Via Campesina og har i lang tid kjempet for retten til mat og matsuverenitet, i Zimbabwe, Afrika og hele verden. Hun kommer på GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2016!

X
X
X
X