Scroll Top

Støtteerklæring til de streikende hotell- og restaurantarbeiderne

Til de streikende hotell- og restaurantarbeiderne i Fellesforbundet!

Styret i Norges Sosiale Forum ønsker å ytre vår støtte og sympati med de streikende. Vi støtter dere i kampen for en anstendig lønn og en lønn og leve av, og at dere får gjennomslag for lokal forhandlingsrett slik at hotell- og restaurantarbeidere på riksavtalen også skal få muligheten til å få den lønna de fortjener. Lønna til de hotell – og restaurantansatte har sakket akterut i mange år, og ligger nå på et gjennomsnitt på 77 prosent av industrienarbeiderness gjennomsnittslønn. Vi støtter dere i kampen, og ønsker dere fortsatt lykke til!

Vi oppfordrer eierne av de fire store kjedene som dominerer bransjen på det sterkeste om å innfri Fellesforbundet sine krav.

Vi oppfordrer også alle til å støtte opp om denne streiken, og til ikke å benytte hoteller som er streikerammet, eller hoteller som ikke har tariffavtale.

Styret i Norges Sosiale Forum

X
X
X
X