Scroll Top

-Globaliseringskonferansen har alt!

Fremover presenterer vi Norges Sosiale Forum her på bloggen. Norges Sosiale Forum er en allianse av 70 norske organisasjoner med et felles formål: En mer rettferdig og demokratisk verden hvor mennesker, samfunn og miljø prioriteres over økonomisk gevinst.

Isalill Kolpus (26) er leder av den samiske ungdomsorganisasjonen  Noereh, og hennes største kampsaker er urfolksrettigheter, gruvedrift og språk.

Det finnes mye å bruke tida si på og mange organisasjoner å engasjere seg i. Hvorfor Globaliseringskonferansen?

Globaliseringskonferansen har alt! Workshops, debatter, foredrag, kultur. Det er en skikkelig boost å møte og lære av andre engasjerte når det skjer i så stor skala.

Hva gleder du deg mest til på Globaliseringskonferansen?

Utstillingen til Anders Sunna. Han er en av vår tids viktigste stemmer og en fantastisk kunstner. Det er utrolig kult at vi i Noereh har fått være med på planleggingen av det kulturelle programmet i år. Og at vi har fått Sunna, og også Sofia Jannok (váibmu/hjerte) er helt villt!

Hvem håper du ikke kommer på Globaliseringskonferansen?

Han som skriver de Spar-reklamene på rim. Han vet det ikke, men vi er uvenner.

Hvis jeg skal svare seriøst, og det gjør jeg jo av og til, så synes jeg folk som ikke er interessert i å diskutere løsninger kan bli hjemme.

Hvilke tre personer, døde eller levende, ville du dratt på Globaliseringskonferansen med?

Elsa Laula Renberg, samisk powerdame nummer én.

Emma Watson, min beste venninne. (Så fort vi har møtt hverandre.)

Han som skriver Spar-reklamer på rim. Jeg har ombestemt meg. Vi må snakke ut.

X
X
X
X