Scroll Top

NSFs besøk til Nord-Irak

Nord-Irak Nyhetsbrev ny

NSF deltok nylig på Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) sin årskonferanse i Sulaymaniya i den kurdiske regionen i Irak. ICSSI springer ut av det internasjonale nettverket mot krigen i Irak, som etter at krigen ble avsluttet gikk over til å bli et internasjonalt nettverk for å støtte oppbyggingen av et irakisk sivilsamfunn. ICSSI har blant annet bidratt til etableringen av både det Irakiske og Kurdistans Sosiale Forum. NSF deltok på konferansen for å opprettholde kontakten med det Irakiske Sosiale Forum (ISF) og bli bedre kjent med Kurdistans Sosiale Forum (KSF).

NSF utlyste et reisestipend til de av våre medlemsorganisasjoner som jobber med Kurdistan, Ungkurd og Solidaritet med Kurdistan. Reisestipendet ble tildelt Ungkurd. I tillegg valgte Ungkurd å delta med en person, og Solidaritet med Kurdistan med fire personer for egen regning. Den norske deltakelsen på konferansen var med dette Ole Pedersen (internasjonalt ansvarlig NSF), Helen Akrei og Andam Azis (Ungkurd) og Jila Hassanpour, Refik Gefur, Erling Folkvord og Svein Olsen fra Solidaritet med Kurdistan.

X
X
X
X