Scroll Top

Søk reisestøtte til det europeiske sommeruniversitet!

Attac Sommerskole infomøte

17.-21. august inviteres aktivister fra hele Europa til det Europeiske sommeruniversitet for sosiale bevegelser i Mönchengladbach, Tyskland.

Sommeruniversitetet er en samling for organisasjoner og bevegelser som jobber for en sosialt rettferdig og økologisk bærekraftig utvikling i Europa og verden, der vi deler erfaringer, kunnskap og strategier for endring. Programmet vil inneholde en rekke seminarer og workshops som tar opp kapitalismens kriser, økologi og klimarettferdighet, feminisme, rasisme og migrasjon, sivile rettigheter og demokrati. I tillegg blir det kulturelle opplegg, lokale aksjoner og mye annet.

Sammen med Attac ønsker NSF å sende ned en delegasjon med aktivister til Sommeruniversitetet. Det vil bli organisert felles reise for de som ønsker det og det er mulig å søke om å få dekket deler av reisekostnadene.

Reisestøtte søkes ved å fylle ut dette skjemaet! Fyll gjerne også inn skjemaet dersom du ønsker å reise og vil få tilsendt mer informasjon. Vi vil prioritere de som har størst behov for støtte og de som velger å reise miljøvennlig. Søknader om støtte vurderes løpende, så søk gjerne tidlig. Siste frist for å søke om reisestøtte er 10. juni. Se mer på Attacs nettsider.

Kom på infomøte torsdag fra kl 19:00 – 20:00 på Cafeteatret på Grønland!

Mer informasjon om og program for sommeruniversitetet finner du på Sommeruniversitets nettsider.

X
X
X
X