Scroll Top

Politiker ikke til salgs

Tspiras (Demo)

1. november kan du se Alexis Tsipras på Globaliseringskonferansen. Han leder et av Hellas’ største partier, venstrekoalisjonen SYRIZA. Med sine 71 representanter i parlamentet sier SYRIZA nei til nyliberalisme og kutt i velferd.


Av: Styret i Norges Sosiale Forum


Tspiras
Frihet, verdightet og solidaritet. Alex Tspiras lar seg ikke kjøpe av kuttpolitikk. Foto: Wikimedia.

 På Globaliseringskonferansen Kan du se Tspiras snakke om veier ut av krisen i Europa. Som en sentral politisk person i det kriserammede Hellas er det noe han brenner for.

SYRIZA er det greske akronymet for koalisjonen av radikale venstre, og ble stiftet i 2004. Med utgangspunkt i venstrepartiet Synaspismos og Det Greske Sosiale Forum ble Syriza opprettet som en allianse av maoister, ungkommunister, trotskister, grønne, feminister og antikapitalister. I dag er Syriza sammensatt av mange fløyer, til sammen 14 forskjellige partibyggende eller aktivistiske organisasjoner, i tillegg til enkeltpersoner.

Når den nye generasjonen aktivister tok over over ledelsen i 2004, var Alexis Tsipras blant disse. Med lærdom blant annet fra arbeidet med anti-globaliseringsbevegelsen på begynnelsen av 2000-tallet og deltakelsen i de store demonstrasjonene gjennom World Social Forum, vant han fram i partiet med et program som brøt radikalt med det datil splittede og fragmenterte greske venstre.

Frem vokste en plattform i større grad preget av pragmatisk pluralisme, demokratisk samhandling, åpenhet og troen på betydningen av å framstå som et helt nytt alternativ.

Alexis Tsipras leder nå en parlamentsgruppe på 71 av 300 representanter. Etter valget har det blitt gjort mange forsøk på å trekke Tsipras og SYRIZA inn i forhandlinger til støtte for regjeringens kuttpolitikk, noe som på alle sentrale punkter er blitt avvist. Det er foreløpig ingenting som tyder på at Tsipras vil la seg kjøpe.

Stormøtet Veier ut av krisa vil ta for seg krisen Europa befinner seg i nå. Vi må helt tilbake til 30-tallet for å finne liknende økonomiske og humanitære problemer. Lønninger, rettigheter, velferd og arbeidsplasser kuttes. Under dekke av å løse krisen sidestilles demokratiske rettigheter, og friheten til arbeid, deltakelse og velstand har blitt dramatisk redusert.

Veier ut av krisa handler om alternativer til den krisepolitikken som er satt i verk. Møtet vil bidra til å belyse den motstandskampen som føres i land som Hellas, Spania og Portugal, hvordan den peker fram mot et alternativ, hvilke hindringer den møter og hvordan den kan overvinne disse. Som kreditor kan heller ikke Norges rolle underdrives, vi vil derfor også se nærmere på hvordan vi, som sosiale bevegelser kan være solidariske med de landene som sliter.

 

 

 

X
X
X
X