Scroll Top

september, 2020

lør05sep14:30lør16:00Agroøkologi – fra krise til strukturendringer i mat- og landbrukspolitikken14:30 - 16:00 Jitsi Arrangør/organisasjon: Norsk bonde- og småbrukarlag og Forum for utvikling og miljø Form:Diskusjon,PanelsamtaleNivå:Mellomnivå

Mer

Møtedetaljer

Pandemien forandrer våre liv, særlig småkårsfolks liv. Økende økonomisk usikkerhet har svekket sårbare mennesker ytterligere, økt arbeidsledigheten, redusert reallønn og kjøpekraft.

Mye tyder på at vi er på veg inn i ei skarpere todeling av samfunnet. Det likhetsidealet som har vært til stede i nordiske land det siste hundreåret og som har vist seg å være styrken til disse landa, blir svekket, og mer og mer får vi forhold som i tidligere hundreår med rike og fattige. Ikke minst vil dette gjelde kostholdet. De fattige vil måtte velge «industrimat» produsert i fabrikklignende storanlegg rundt om i verden eller basert på råstoff derfra, mat som er billig, men som ofte er ensformig, kjemikalrik og usunn, produsert på prissparende vis, og der tilgangen også vil være usikker på grunn av klima- og naturendringer og risiko for sykdommer på planter, dyr og mennesker. De rike vil kunne velge allsidig, lokalprodusert og trygg mat.

Facebook side med mer info: https://www.facebook.com/smabrukarlaget/posts/3333983456682111

Streaming link: https://vimeo.com/454439102

Tid

(Lørdag) 14:30 - 16:00

Møterom

Jitsi

Arrangør/organisasjon

Norsk bonde- og småbrukarlag og Forum for utvikling og miljø

Innledere

Pramesh Pokharel, Kjersti Hoff og Lillian Bredal Eriksen

Lengre beskrivelse

Pandemien forandrer våre liv, særlig småkårsfolks liv. Økende økonomisk usikkerhet har svekket sårbare mennesker ytterligere, økt arbeidsledigheten, redusert reallønn og kjøpekraft. Mye tyder på at vi er på veg inn i ei skarpere todeling av samfunnet. Det likhetsidealet som har vært til stede i nordiske land det siste hundreåret og som har vist seg å være styrken til disse landa, blir svekket, og mer og mer får vi forhold som i tidligere hundreår med rike og fattige. Ikke minst vil dette gjelde kostholdet. De fattige vil måtte velge «industrimat» produsert i fabrikklignende storanlegg rundt om i verden eller basert på råstoff derfra, mat som er billig, men som ofte er ensformig, kjemikalrik og usunn, produsert på prissparende vis, og der tilgangen også vil være usikker på grunn av klima- og naturendringer og risiko for sykdommer på planter, dyr og mennesker. De rike vil kunne velge allsidig, lokalprodusert og trygg mat. Skal vi unngå ei slik framtid og ei slik todeling av befolkninga, må vi produsere mer av maten i vårt eget land, på måter som sikrer at maten blir næringsrik og allsidig, til priser som gjør at alle innbyggere kan velge slik mat, og på måter som sikrer befolkningen mat også om naturendringer, politiske kriser eller militær uro oppstår. Det må innebære å ta hele landet – og havet – i bruk til matforsyning, og å gjøre det på måter som ikke bryter ned naturen. Så vel vår organisasjon som den globale småbrukerbevegelsen La Via Campesina og andre internasjonale organisasjoner med matforsyning som arbeidsfelt har innsikt i hvordan dette kan gjøres. FAO hevder at verdenssamfunnet bør forebygge katastrofer gjennom omfattende strukturendringer, med bevaring av genetisk mangfold og restaurering av økosystemer. FAO oppfordrer globale toppmøter til å ta i bruk AGROØKOLOGISKE MATSYSTEMER og å implementere «Farmers Rights» som har blitt vedtatt i FN i 2018. På arrangementet vil vi innlede til diskusjon om hvordan en slik politikk kan gjennomføres i vårt land, hva det vil kreve av oss og hva vi som land kan oppnå med det.
X
X
X
X