Scroll Top

oktober, 2018

søn14okt11:30søn12:30Agroøkologiens folkemakt versus kapitalens maktS-0311:30 - 12:30 Hallen 1 Arrangør/organisasjon: Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Moreandbetter Form:Folkemøte,Foredrag,PaneldebattSpråk:EnglishNivå:Grunnleggende nivå

Møtedetaljer

"Matindustriens makt skaper avmakt i befolkningen, både i Nord og Sør. Vi setter dette i forhold til agroøkologisk makt, som skaper folkemakt i befolkningen. Vi skal også belyse sammenhengen mellom migrasjon, fattigdom og bønders rettigheter internasjonalt.

Tid

(Søndag) 11:30 - 12:30

Møterom

Hallen 1

Hausmanns gate 16

Arrangør/organisasjon

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Moreandbetter

Innledere

Ole Jacob Christensen og Vandana Shiva

Engelsk beskrivelse

The power of the food industry creates powerlessness among grassroots people, both in the global north and south. We put this in relation to agroecological power, which creates peoples empowerment and proximity between producer and consumer, employment, prevention of food waste and healthy food for all people. We put this in relation to forced migration, world poverty and Farmers' Rights internationally. We will highlight the connection between migration, poverty and Peasants Rights internationally. By 2015 there were 244 million migrants, an increase from 2000 by 40%. 1/3 of all migrants are in their most active age. It is assumed that 40% comes from rural areas. 50% of rural households in Africa have at least one who has migrated. Many are driven away from the land they used to cultivate food. International companies landran. FAO considers it important to fight hunger and poverty by investing in agricultural and district development in Africa. By giving local peasants the right to use their resources, one can turn this development *. The Norwegian Farmers' and Small Farmers' Association (NBS) is cooperating with our international organization, La Via Campesina (LVC), in order for the UN to adopt a declaration on Farmers' Rights in 2018.

Lengre beskrivelse

Matindustriens makt skaper avmakt i befolkningen, både i Nord og Sør. Vi setter dette i forhold til agroøkologisk makt, som skaper folkemakt i befolkningen, og nærhet mellom produsent og konsument, arbeidsplasser, forebygging av mat-svinn samt sunn og nok mat for alle. Vi setter dette også i lys av tvungen migrasjon, fattigdom i verden og bønders rettigheter internasjonalt.Vi skal belyse sammenhengen mellom migrasjon, fattigdom og bønders rettigheter internasjonalt. I 2015 var det 244 mill. migranter, r en økning fra år 2000 med 40 %. 1/3 av alle migranter er i sin mest yrkesaktive alder. Man antar at 40% kommer fra landsbygda. 50% av husholdninger på landsbygda i Afrika har minst EN som har migrert. Mange er drevet bort fra den jorda de tidligere har brukt for å dyrke mat . Internasjonale selskaper landran. FAO ser det som viktig å bekjempe sult og fattigdom på ved å satse på landbruk- og distriktsutvikling i Afrika. Ved å gi lokale bønder retten til å bruke sine ressurser kan man snu denne utviklingen*. Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) arbeider sammen med vår internasjonale organisasjon, La Via Campesina (LVC) for at FN i 2018 skal vedta en erklæring om bønders rettigheter.
X
X
X
X