Scroll Top

oktober, 2018

søn14okt13:00søn14:00Alternative økonomiske modeller: Eksempler fra den virkelige verdenS-0213:00 - 14:00 Hallen 3 Arrangør/organisasjon: Rethinking Economics Norge Form:ForedragSpråk:English,NorskNivå:Grunnleggende nivå

Mer

Møtedetaljer

Verden trenger nye økonomiske modeller som tar hensyn til både miljø og sosiale aspekter. Hvilke alternativer finnes til den vestlige, vekstbaserte og miljøbelastende utviklingsmodellen? Vi presenterer og diskuterer tre eksisterende alternativer fra Frankrike, Mexico og Kurdistan

Tid

(Søndag) 13:00 - 14:00

Møterom

Hallen 3

Arrangør/organisasjon

Rethinking Economics Norge

Innledere

Rethinking Economics Norge, LAG, Johan Petter Andresen/Solidaritet med Kurdistan, Representant fra ZAD

Engelsk beskrivelse

The world needs new economic models that integrates both environmental and social aspects. What alternatives exist to the western, growth-based and environmentally problematic development model? In this session we present and discuss three existing alternatives from France (ZAD), Mexico (Zapatistas) and Kurdistan (Rojava). All of them work for system change from below. Opposition to the current economic and development model means spending a lot of energy on resistance. However, in this session we want to focus on the internal economic organisation of these communities: how do they organise production and reproduction, based on what values, how are decisions made, how is access to productive resources regulated, etc.

Lengre beskrivelse

Kapitalisme og vekst oppfattes ofte som nærmest naturgitt, et system vi ikke kan gjøre noe med, til tross for alle deres negative sider. I dette møtet ønsker vi å demonstrere at "En annen verden er mulig" ikke bare er et slagord, men faktisk også en realitet. Dette gjør vi ved å presentere tre lokalsamfunn og motstandsbevegelser fra ulike deler av verden: ZAD (Frankrike), Zapatistas (Mexico) og Rodjava (Kurdistan), tre konkrete bevegelser som representerer et alternativ til både global kapitalisme og den vestlige utviklingsmodellen. Disse bevegelsene er ikke frigjøringsbevegelser i tradisjonell forstand, men først og fremst bevegelser som jobber for en helhetlig systemendring. Å jobbe for systemendring og å etablere samfunnsmodeller som utfordrer den rådende modellen, krever at man bruker mye energi på motstandsarbeid. Her ønsker vi imidlertid å fokusere på disse samfunnenes indre økonomiske organisering. Hvordan organiserer de sin produksjon og reproduksjon slik at folk får sine daglige behov tilfredsstilt? Hvordan tas beslutninger? Hvordan organiseres tilgang til ressurser? Hvilke verdier legges til grunn for produksjon og organisering av arbeid? Hvordan kan man demokratisere den økonomiske sfæren? Hvordan kan man organisere økonomien etter andre hensyn (for eksempel, å sette kollektive og menneskelige hensyn og behov settes foran storkapitalens)? Og, ikke minst, hva kan vi lære av disse eksemplene og eksperimentene?
X
X
X
X