Scroll Top

oktober, 2018

søn14okt14:30søn16:30PlenumsmøterAVSLUTNINGSMØTE: Ta havet tilbake og jorda i bruk!14:30 - 16:30 Jakobkirken Arrangør/organisasjon: Norges Sosiale Forum Form:PlenumsmøteSpråk:English,NorskNivå:Grunnleggende nivå

Mer

Møtedetaljer

Bønder og fiskere i Norge har et viktig samfunnsoppdrag, men begge disse primærnæringene er truet av sterke krefter. Ta havet tilbake og jorda i bruk er et møte om en fiskeripolitikk og jordbrukspolitikk der samfunnsoppdraget står i sentrum. Det betyr en politikk der havets og jordas ressurser brukes for å sikre nok og trygg mat til befolkninga matsikkerhet og sjølforsyning står i sentrum, verdiene tilfaller lokalsamfunn og Norges befolkning, og bevares for framtidige generasjoner, som ikke utnytter hav- og jordressurser på andre land og folks bekostning. Møtet ønsker å sette internasjonale og norske forhold i sammenheng og kickstarte en ny kampanje for å ta havet tilbake og jorda i bruk.

Tid

(Søndag) 14:30 - 16:30

Møterom

Jakobkirken

Husmanns gate 14

Arrangør/organisasjon

Norges Sosiale Forum

Innledere

Siri Helle, Vandana Shiva, Merete Furuberg, Arne Pedersen

Engelsk beskrivelse

Farmers and fishermen in Norway have an important community assignment, but both of these primary industries are under threat of strong forces. Take the ocean back and land in use is a meeting about a fisheries policy and agricultural policy in which the social mission is at the center. It means a policy in which the resources of the sea and the soil are used to ensure safe and safe food for population food security and maritime supply are at the center of value, local communities and Norway's population, and preserved for future generations who do not exploit marine and land resources in other countries and people's expense. The meeting wishes to put international and Norwegian conditions in context and kickstart a new campaign to take the ocean back and land into use.
X
X
X
X