Scroll Top

oktober, 2018

lør13okt10:00lør11:30Alternativer til militarisering og krigerL-0610:00 - 11:30 Hallen 3 Arrangør/organisasjon: IKFF, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Form:PanelsamtaleSpråk:NorskNivå:Mellomnivå

Møtedetaljer

Møtet diskuterer alternativene til krig og militarisering med vekt på ulike oppfatninger av trusler og forsvarsstrategier. Hva er et totalforsvar? Hva er sikkerhetspolitikk i et fredsperspektiv? Kan trusler møtes med andre metoder enn mot-trusler?

Tid

(Lørdag) 10:00 - 11:30

Møterom

Hallen 3

Arrangør/organisasjon

IKFF, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet

Innledere

Ingrid Eide (sosiolog ), Ingeborg Breines (fredsaktivist), Steinar Bryn (Nansenskolen) og Hanna Garder (Kvinners Frivillige Beredskap)

Engelsk beskrivelse

The Peace movement normally focuses on the dangers of militarisation and war. This is important, but may easily create a feeling og fear and apathy. It is therefore important to also focu on the ultimate goal: Peace. What Peace implies - more than absence of war, as well as some of the specific initiatives that may lead to this goal.

Lengre beskrivelse

Fredsbevegelsen fokuserer oftest på farene ved militarisering og krig. Det er viktig, men skaper lett en følelse av frykt og maktesløshet. Det er derfor viktig å også fokusere på målsettingen om fred. konkret. Hva fred innebærer, mer enn fravær av krig, og noen av de konkrete tiltakene som kan peke fram mot det målet. De oversikt over mulige tiltak i beskrivelsen overfor.
X
X
X
X