Scroll Top

oktober, 2018

søn14okt13:00søn14:00Fremtidens universitet?S-1213:00 - 14:00 Hallen 1 Arrangør/organisasjon: SAIH Form:Folkemøte,Foredrag,VerkstedSpråk:NorskNivå:Grunnleggende nivå

Møtedetaljer

Bli med på en kreativ workshop der du kan skape et universitet som bidrar til sosial rettferdighet og kritisk tenkning. Det vil bli gitt en introduksjon om Paulo Freire, akademisk frihet, ikke-diskriminering og avkolonisering av høyere utdanning internasjonalt.

Tid

(Søndag) 13:00 - 14:00

Møterom

Hallen 1

Hausmanns gate 16

Arrangør/organisasjon

SAIH

Innledere

Thomas Eri (https://www.hioa.no/tilsatt/thoer)

Engelsk beskrivelse

A workshop where we will design universities in groups that to the greatest degree possible contributes to social justice and critical thinking. In other words, a university with education for liberation at its core. The program will begin with a short introduction about Paulo Freire and Pedagogy of the Oppressed, in addition to the topics of academic freedom, decolonization and non-discriminatory higher education. In the workshop the Groups will have materials available to draw and develop a fictionary university. The groups then present their suggestions in plenary contributing to inspiration for all. The event will end by discussing concrete suggestions for making norwegian and non-norwegian universities a bit more like the utopian ones that have been created at the workshop.

Lengre beskrivelse

En workshop der grupper kan «designe» universiteter som i størst mulig grad bidrar til sosial rettferdighet og kritisk tenkning - med andre ord et universitet som driver med utdanning for frigjøring. Vi begynner med en kort innledning om Paulo Freire og de undertryktes pedagogikk, i tillegg til temaene akademisk frihet, dekolonisering og ikke-diskriminering i høyere utdanning. I workshopdelen får gruppene materialer til å tegne og utvikle et fiktivt universitet. Gruppene legger frem sine forslag i plenum for felles inspirasjon. Workshopen avsluttes med å diskutere hvilke konkrete tiltak som kunne gjøres for at både norske og universiteter ellers i verden skal ligne litt mer på utopi-universitetene vi har skapt i workshopen.
X
X
X
X