Scroll Top

oktober, 2018

fre12okt14:00fre14:45Handelspolitikk på 1-2-3F-0714:00 - 14:45 Hallen 1 Arrangør/organisasjon: Handelskampanjen, Attac, Spire Form:ForedragSpråk:NorskNivå:Innføring/for dummies

Møtedetaljer

Internasjonal handelspolitikk er mye mer enn toll og avgifter på varer som krysser grenser. Det er regler for hva stater kan og ikke kan gjøre på viktige områder som klima, næringspolitikk og sysselsetting. Kom på kræsjkurs i internasjonal handelspolitikk!

Tid

(Fredag) 14:00 - 14:45

Møterom

Hallen 1

Hausmanns gate 16

Arrangør/organisasjon

Handelskampanjen, Attac, Spire

Innledere

Helene Bank

Engelsk beskrivelse

Trade policy is too important to be left to politicians, technocrats and business interests. International trade policy is much more than customs and taxes on goods across borders. Trade policy decide what states can and cannot do in important areas such as environment, business policy and employment, municipal services, food production and labor rights. No matter what obscene abbreviation this policy gets dressed in, we have to keep track of what\\'s happening. There is a strong belief among the power-makers that development is about opening markets. Cheap imported goods should create benefits for poor consumers, but to trade, one must also have something to sell. The poorest countries produce raw materials and are unable to process - which adds value. At this course in international trade policy we look at the basic principles of the agreements, some history and power analysis, the emergence of new agreements, and consequences. No prior knowledge is required!

Lengre beskrivelse

Handelspolitikk er for viktig til å bli overlatt til politikere, teknokrater og snevre næringslivsinteresser. Internasjonal handelspolitikk er mye mer enn toll og avgifter på varer som krysser grenser. Det er regler for hva stater kan og ikke kan gjøre på viktige områder som klima og miljø, næringspolitikk og sysselsetting, kommunale tjenester,matproduksjon, og arbeidsrettigheter. Uansett hvilke obskøn forkortelse denne politikken blir kledd i må vi følge med på hva som skjer. Det er en sterk tro blant makthaverne at utvikling kommer av å åpne markedene. Billige importerte varer skal skape fordeler for fattige konsumenter, men for å handle må en også ha noe å selge. De fattigste landene produserer råvarer og har ikke mulighet til å bearbeide – det som gir merverdi. På dette kræsjkurset i internasjonal handelspolitikk ser vi på grunnprinsippene ved avtalene, litt historie og maktanalyse, fremveksten av nye avtaler, og konsekvenser. Ingen forkunnskaper er påkrevd!
X
X
X
X