Scroll Top

oktober, 2018

lør13okt10:00lør11:30Hvordan skal vi få næringslivet til å følge menneskerettighetene?L-0910:00 - 11:30 Mezzaninen Arrangør/organisasjon: Attac Norge, Palestinakomiteen Form:ForedragSpråk:NorskNivå:Mellomnivå

Møtedetaljer

Palestinakomiteen og Attac skal se nærmere på hvordan selskaper blir en del av krig og konflikt. Hvordan kan rettferdigheten vinne der hvor næringslivet bryter menneskerettighetene med statenes velsignelse? Her skal vi se på et nytt FN-traktat som skal binde selskaper til menneskerettighetene.

Tid

(Lørdag) 10:00 - 11:30

Møterom

Mezzaninen

Hausmanns gate 16

Arrangør/organisasjon

Attac Norge, Palestinakomiteen

Innledere

Kathrine Jensen (Palestinakomiteen) og Martine Kopstad Floeng (Attac)

Engelsk beskrivelse

Human rights are today the responsibility of the states. What happens when the states don\\'t care about human rights and invite companies to join their abuse? Companies are outside of the systems that enforces human rights. Some companies take advantage of these loopholes. Transnational companies have become one of the most powerful shapers of the world. The companies' value chains have become increasingly complex. Often they do not even have to defend themselves in a courtroom. Those who are exposed to human rights violations need an arena to raise their cause. With today's system impunity continues for business. How can we influence the investments Norway is involved in? Looking at the companies we invest in through the Oil Fund, a new report from DanWatch shows that the companies the Oil Fund invests in are violaters of human rights. The Oil Fund's ethics council is unable to prevent Norway from making unethical investments. Unethical investments contribute to war crimes through investments in Israeli settlements in occupied Palestinian territories. At the Globalization Conference the Palestinian Committee and Attac will look into how companies become part of the Israeli-Palestinian conflict and how we can create a system that allows justice to win where business is breaking human rights. Here we are going to look at a new UN treaty that will bind companies to human rights.

Lengre beskrivelse

Menneskerettighetene er i dag statenes ansvar. Hva skjer når statene ikke bryr seg om menneskerettigheter, og inviterer selskapene med på overgrepene? Næringslivet faller utenfor systemene som skal håndheve menneskerettighetene. Noen selskaper utnytter disse smutthullene. Transnasjonale selskaper har blitt en av de viktigste maktfaktorene i verden. Selskapenes verdikjeder har blitt stadig mer komplisert. Ofte slipper de engang å stille opp i en rettssal. De som er utsatt for brudd på menneskerettighetene trenger en arena for å reise sin sak. Med dagens system fortsetter straffeløsheten for næringslivet. Hvordan kan vi påvirke investeringene Norge er involvert i? Hvis vi ser på selskapene vi investerer i gjennom Oljefondet, viser en ny rapport fra DanWatch at selskapene Oljefondet investerer i er menneskerettighetsverstinger. Oljefondets etikkråd makter ikke å hindre Norge å gjøre uetiske investeringer. De uetiske investeringene bidrar blant annet til krigsforbrytelser gjennom investeringer i israelske bosettinger på okkupert palestinsk område. På Globaliseringskonferansen skal Palestinakomiteen og Attac se nærmere på hvordan selskaper blir en del av konflikten mellom Israel og Palestina, og hvordan vi kan lage et system som gjør at rettferdigheten skal vinne der hvor næringslivet bryter menneskerettighetene. Her skal vi se på et nytt FN-traktat som skal binde selskaper til menneskerettighetene.
X
X
X
X