Scroll Top

oktober, 2018

fre12okt14:45fre15:30Investeringer på 1-2-3F-0814:45 - 15:30 Hallen 1 Arrangør/organisasjon: Handelskampanjen, Attac, Spire Form:ForedragSpråk:NorskNivå:Innføring/for dummies

Møtedetaljer

Investeringsavtaler blir stadig oftere brukt av utenlandske selskap til å saksøke land for vanlige reguleringer, ofte miljøreguleringer, med krav om kompensasjon for tapt profitt. På dette kræsjkurset ser vi på grunnleggende prinsipper ved avtalene, litt historie og maktanalyse, og konsekvenser.

Tid

(Fredag) 14:45 - 15:30

Møterom

Hallen 1

Hausmanns gate 16

Arrangør/organisasjon

Handelskampanjen, Attac, Spire

Innledere

Syver Zachariassen, leder i Handelskampanjen

Engelsk beskrivelse

Investment treaties are increasingly being used by transnational companies to sue countries that create policies to the benefit of the people through regular national policy. Countries have been sued for their environmental laws or for pursuing an active business policy. Investment treaties are agreed between two or more countries, and the goal is to protect the investments of companies operating abroad. Investor-State Dispute Resolution (ISDS) in the agreements allows a foreign company to sue the state for adjustments that they consider to harm the company's future profit. The courtcase is not conducted in national courts following national laws, but in an international tribunal of business lawyers. The Norwegian Government wishes to conclude several such treaties. We will look at basic principles of the agreements, some history and power analysis, and the consequences. No prior knowledge is required!

Lengre beskrivelse

Investeringsavtaler blir stadig oftere brukt av utenlandske selskap til å saksøke land som skaper politikk til beste for folket gjennom helt vanlige reguleringer. Land har blitt dømt for å verne om miljøet eller føre en aktiv næringspolitikk. Investeringsavtaler inngås mellom land, og målet er å verne investeringene til selskap som opererer i utlandet. Investor-stat tvisteløsning (ISDS) i avtalene gir et utenlandsk selskap mulighet til å saksøke staten for reguleringer som de mener skader selskapets fremtidige profitt. Saken føres ikke i nasjonale domstoler som følger nasjonale lover, men i et internasjonalt tribunal av forretningsjurister. Den norske regjeringen ønsker å inngå flere slike avtaler. På dette kræsjkurset ser vi på grunnleggende prinsipper ved avtalene, litt historie og maktanalyse, og konsekvenser. Ingen forkunnskaper er påkrevd!
X
X
X
X