Scroll Top

oktober, 2022

søn02okt11:45søn13:15Nyliberalismens slutt og strategier for sosiale bevegelser11:45 - 13:15 HallenForm:PanelsamtaleSpråk:English

Mer

Møtedetaljer

De siste fire tiårene har den kanskje fremste samlende parolen på venstresida vært kampen mot nyliberalismen. I løpet av denne perio den presset høyresiden globalt gjennom reform etter reform som underla stadig flere samfunnsområder markedsstyre, mens venstresiden kjempet for at mer av samfunnet skulle underlegges demokratisk, politisk styring. Høyresiden ble synonym med det såkalt frie markedet, venstresiden med statlig styring.
Etter finanskrisa i 2008-2009, som definitivt viste at den nyliberale drømmen om selvregulerende markeder var lite annet enn et luftslott, har debatten rast om hvorvidt nyliberalismen er i ferd med å ta slutt. På et tidlig tidspunkt var mye av debatten preget av et håp om at krisa hadde ryddet veien for et comeback for venstresida, men ettersom årene har gått, har den globale politiske utviklingen likevel tatt oss mot høyre.
Den britiske økonomen James Meadway hevder at tiden da skillet mellom høyre og venstre ble bestemt av om en var for eller mot nyliberalismen, er forbi. I dag børster nemlig konservative, så vel som sentrumsorienterte regjeringer på begge sider av atlanteren, støv av antatt utdaterte konsepter som nasjonal industristrategi og beskyttelsestoll. For Meadway er derfor ikke spørsmålet hvorvidt nyliberalismen er i ferd med å ta slutt, men hva som vil erstatte den.
Hva er det som driver disse endringene? Hva slags rolle spiller den framvoksende digitale økonomien i dette? Hva er implikasjonene for venstresidas strategier? Møtet åpner med at Meadway innleder om nyliberalismens fremtid i 45 minutter. Deretter vil Hege Skarrud og TBA kommentere, før det blir paneldebatt.
Møtet vil bli streamet via arrangementet på Facebook.
James Meadway (UK) er leder for den venstreorienterte tankesmia The Progressive Economy Forum. Han var rådgiver for John McDonnell da sistnevnte var skyggefinansminister i Corbyns Labour.
Hege Skarrud er politisk økonom og spaltist i Klassekampen. Hun var tidligere leder av Attac Norge og jobber i dag som næringspolitisk rådgiver for SV.

Tid

(Søndag) 11:45 - 13:15

Møterom

Hallen

X
X
X
X