Scroll Top

november, 2021

lør20nov12:00lør13:30Plenumsmøte: Hvordan møte en ny pandemi med solidarisk vaksinepolitikk12:00 - 13:30 Kulturkirken Jakob Arrangør/organisasjon: Handelskampanjen Form:PlenumsmøteSpråk:Norsk

Møtedetaljer

Vaksinene mot COVID-19 burde ha vært et globalt fellesgode. Men det var landene med mest mulig politisk makt og penger som hamstret vaksinene først. Viste koronapandemien at det er på tide å reformere dagens patentsystem slik at vi er bedre rusta som et verdenssamfunn?

Tid

(Lørdag) 12:00 - 13:30

Møterom

Kulturkirken Jakob

Hausmanns gate 14

Arrangør/organisasjon

Handelskampanjen

Lengre beskrivelse

I stedet for rettferdig fordeling, kjøpte rike og mektige land opp majoriteten av vaksineforsyningene fra de få produsentene på markedet. Dette til tross for at flere land i det globale Sør fasiliterte kliniske tester på vaksinene. Dette har ført til enorm skjevfordeling av vaksiner, men også mulighetene land har til å åpne opp igjen, og ivareta sine borgere. Det sosioøkonomiske gapet mellom det globale Nord og Sør vil som resultat kunne bli enda større. Er det på tide å reformere dagens patentsystem? Patentrettigheter og opphavsrett kan høres ut som en god ide for å sikre innovasjon og inntjening. Men i stedet fører det til markedskonsentrasjon og høye priser. Norge har nå tatt over formannskapet i TRIPS-rådet i WTO. Dette er organet som har ansvaret for patentbeskyttelse, og det er her forslaget om patentunntak på COVID-19 vaksiner under pandemien flere ganger har blitt avslått. Til tross for at forslaget støttes av WHO og omtales som et essensielt tiltak for å håndtere pandemien. I utviklingsland kan patenter på medisin føre til at mange ikke får tilgang til viktige medisiner, det være på grunn av fordeling eller kjøpekraft. Med patenter på livsviktige medisiner og vaksiner blir kampen om sunn global folkehelse systematisk motarbeidet. Folk får ikke de medisinene de trenger, og vi risikerer å unødvendig forlenge pandemier og epidemier. Vi ser det med koronapandemien nå, og vi vil se det igjen dersom endringer på dette feltet i patentregelverket ikke vinner fram.
X
X
X
X