Scroll Top

oktober, 2018

lør13okt12:00lør13:30PlenumsmøterPLENUMSMØTE: Kampen om vannet / Struggle for water12:00 - 13:30 Jakobkirken Arrangør/organisasjon: Norges Sosiale Forum, med Stiftelsen Karibu, Attac, Fellesutvalget for Palestina, LAG, Fellesrådet for Afrika Form:PlenumsmøteSpråk:English,Norsk,SpanskNivå:Grunnleggende nivå

Plenumsmøte: Kampen om vannet

Møtedetaljer

Rent vann er en stadig mer begrenset ressurs og et maktmiddel. Hvem har makten over vannet, og hvordan kan både makten og vannet forvaltes på en mer bærekraftig måte?  //   Clean water is an increasingly limited resource and a power tool. Who has power over water, and how can both power and water be managed in a more sustainable manner?

Tid

(Lørdag) 12:00 - 13:30

Møterom

Jakobkirken

Husmanns gate 14

Arrangør/organisasjon

Norges Sosiale Forum, med Stiftelsen Karibu, Attac, Fellesutvalget for Palestina, LAG, Fellesrådet for Afrika

Innledere på dette arrangementet

 • Emma Tollersrud

  Emma Tollersrud

  Ordstyrer, Klassekampen

  Ordstyrer, Klassekampen

 • Francia Márquez

  Francia Márquez

  Goldman Environmental Prize winner 2018, Colombia

  Goldman Environmental Prize winner 2018, Colombia

 • Lars John Hem

  Lars John Hem

  Chief Engineer for Oslo’s Vann og avløpsetaten, professor II at NMBU, leader for Norsk Vannforening

  Chief Engineer for Oslo’s Vann og avløpsetaten, professor II at NMBU, leader for Norsk Vannforening

 • Mark Kaplan

  Mark Kaplan

  Film director, South Africa

  Film director, South Africa

 • Martine Kopstad Floeng

  Martine Kopstad Floeng

  Attac

  Attac

 • Terje Tvedt

  Terje Tvedt

  Professor (UiB), forfatter og filmskaper

  Terje Tvedt, professor, forfatter og filmskaper. Han står bl.a. bak flere internasjonale TV-serier om vann og samfunn, som NETFLIX-serien "The Future of Water", er serieredaktør av nibindsverket "A History of Water" og skrevet flere bøker om Nilens geopolitiske historie. Hans siste bok er: "Det internasjonale gjennombruddet". Han skal holde foredraget: "Terje Tvedt: Water as Power and Water as Weapon. A Short History Introduction". Mer info: https://terjetvedt.w.uib.no/film-and-documentaries/

  Professor (UiB), forfatter og filmskaper

 • Tora Systad Tyssen

  Tora Systad Tyssen

  Fellesutvalget for Palestina

  Fellesutvalget for Palestina

Innledere

Terje Tvedt (Professor, UiB; forfatter, filmskaper) • Tora Systad Tyssen (Fellesutvalget for Palestina) • Mark Kaplan (Film director, South Africa) • Martine Kopstad Floeng (Attac) • Lars John Hem (Cheif Engineer for Oslo’s Vann og avløpsetaten, professor II at NMBU, leader for Norsk Vannforening) • Francia Márquez (Goldman Environmental Prize winner 2018, Colombia) • Møteleder: Emma Tollersrud (Klassekampen)

Engelsk beskrivelse

According to the United Nations, more than four billion people, about half the population of the Earth, experience severe water shortages for at least one month in a year. This is due to climate change, population growth, increasing industrialization and pollution of freshwater resources. The problem at its deepest sense is related to unfair distribution of the water we have. With water as a prerequisite for all life and access to safe drinking water a human right, how can both power over water, and the water itself, be managed and distributed in a sustainable manner?  This plenary session will look at the question of water through three different approaches: - Water as a weapon: When access to water is low, those who control the water become powerful. In many places, control over the water is used as a force in war and conflict. Rivers are demolished, drinking water sources destroyed and areas wiped out or flooded. What can be done to ensure fair control of the water? - Water as a commodity: How can we ensure human rights to water? For decades, privatization of our water resources has been pushed as the only solution to the world's water crisis. When the results are missing and the water is falling, more and more water is demanding back. “Recommunalization” has become a growing trend, and more and more people want to cherish this precious resource. Is water a commodity, or is it a question of justice? - Water for who?: - Large parts of the world's freshwater are used in manufacturing and industry. But is it fair to risk the pollution of freshwater when local people lack access to clean water? What comes first, ethics (water) or shop (industry)? How can we get both in a fair and sustainable way? More info: https://www.facebook.com/events/2095757420687973/

Lengre beskrivelse

  Ifølge FN opplever mer enn fire milliarder mennesker, omlag halve jordas befolkning, alvorlig vannmangel minst én måned i løpet av et år. Dette kommer av blant annet klimaendringer, befolkningsvekst, økende industrialisering og forurensning av ferskvannsressurser.  Problemet er dypest sett strukturell skjevfordelinger av vannet som finnes.  Med vann som en forutsetning for alt liv, og tilgang til trygt drikkevann en menneskerettighet, hvordan kan både makten over vannet og vannet i seg selv forvaltes på en bærekraftig måte? Dette plenumsmøtet skal se på spørsmålet om vann gjennom tre ulike innfallsvinkler: -      Vann som et maktmiddel (Vann som våpen): Når tilgangen på vann er knapp blir de som kontrollerer vannet mektige. Mange steder brukes kontroll over vannet som maktmiddel i krig og konflikt. Elver demmes opp, drikkevannskilder ødelegges og områder tørkes ut eller oversvømmes. Hva kan gjøres for å sikre rettferdig kontroll over vannet?   -      Vann som en vare: Hvordan kan vi sikre menneskeretten til vann? I flere tiår har privatisering av våre vannressurser blitt lansert som den eneste løsningen på verdens vannkrise. Når resultatene uteblir, og vannet tilfaller de få, krever stadig flere tilbake vannet tilbake. Rekommunaliseringen har blitt en voksende trend, og stadig flere ønsker å verne om denne dyrebare ressursen. Er vann en vare, eller en rettighet?   -      Vann for hvem? (Etikk eller butikk):  - Store deler av verdens ferskvann brukes i produksjon og industri.   Men er det rettferdig å risikere at ferskvann forurenses, når lokalbefolkningen har manglende tilgang på rent vann?  Hva er det som kommer først, etikk (vann) eller butikk (industri)?  Hvordan kan vi få begge deler på en rettferdig og bærekraftig måte? More info: https://www.facebook.com/events/2095757420687973/
X
X
X
X